Thông tin chi tiết cộng tác trong Trang tổng quan hoạt động

Tháng 4 22, 2019


Tóm tắt:

Google đã giới thiệu hai tính năng mới cho Trang tổng quan hoạt động trong Google Docs, Sheets và Slides:

Lịch sử chia sẻ:

Lịch sử chia sẻ cung cấp cho người dùng khả năng hiển thị chi tiết về cách tài liệu được chia sẻ với những người khác trong tổ chức và bên ngoài. Giờ đây, người dùng sẽ thấy ai đã chia sẻ quyền truy cập với ai và quyền truy cập chỉnh sửa ở cấp độ nào.

Xu hướng nhận xét

Xu hướng nhận xét sẽ giúp người dùng hình dung các cuộc hội thoại trong một tài liệu cụ thể, hiển thị số lượng nhận xét, đề xuất và trả lời được tạo mỗi ngày. Một biểu đồ sẽ hiển thị số lượng chủ đề bình luận mới, trả lời và nhận xét chưa được giải quyết trong suốt vòng đời của tài liệu.

Các bản cập nhật này bổ sung thêm ngữ cảnh vào Trang tổng quan hoạt động, một tính năng đã khởi chạy năm ngoái để giúp người dùng xem ai đã xem tài liệu và xu hướng người xem. Nhữn bổ sung này này sẽ bổ sung thêm vào Trang tổng quan hoạt động, trở thành một điểm tập trung, nơi chủ sở hữu tài liệu và biên tập viên có thể thấy cách các cộng tác viên khác đang tham gia vào nội dung như thế nào.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang triển khai dần (có thể lâu 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 16/4/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 17/5/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech