Thông tin số liệu cộng đồng mới của Google+

Tháng 2 28, 2018


Đầu năm nay, Google đã công bố bổ sung các số liệu của Google+ để hiểu rõ hơn về hoạt động của người dùngcác chỉ số cấp cộng đồng. Google đang tiếp tục nỗ lực để quản lý cộng đồng Google+ bằng cách giới thiệu số liệu cộng đồng của Google+, được thể hiện ở hai nơi: Admin console và trong trang tổng quan Google+ Cộng đồng.

Số liệu cho chủ sở hữu và người kiểm duyệt

Đầu tiên, chủ sở hữu cộng đồng và người kiểm duyệt giờ đây có thể thấy số liệu thống kê thành viên mới và lượt tương tác về cộng đồng sở hữu với thẻ mới "Thông tin chi tiết" (“Insight”). Nếu muốn biết thêm thông tin về một số liệu cụ thể, chỉ cần rê chuột lên phía trên để được cung cấp thêm các thuộc tính hỗ trợ việc phân tích và giải thích dữ liệu rõ ràng hơn.

Để truy cập vào các thông tin chi tiết này, chủ sở hữu hoặc người kiểm duyệt có thể nhấp vào nút "Quản lý" (“Manage”) (trước đây là nút "Kiểm duyệt" (“Moderate”)) và chọn thẻ "Thông tin chi tiết" (“Insight”).

Lưu ý: bảng điều khiển này sẽ chỉ khả dụng cho chủ sở hữu và người kiểm duyệt của cộng đồng Google+.

Báo cáo cộng đồng dành cho quản trị viên

Đối với quản trị viên G Suite, Google cũng đã thêm khả năng hiển thị tất cả các cộng đồng thuộc sở hữu của các thành viên trong tổ chức, có thể sắp xếp theo số liệu như tổng số thành viên, thành viên tích cực, số bài đăng đã đăng gần đây và hơn thế nữa. Trong báo cáo này, quản trị viên có thể tìm thấy trong Admin console tại Báo cáo > Ứng dụng > Google+ > Báo cáo cộng đồng (Report > Apps > Google+ > Communities report), quản trị viên cũng có thể thấy "Chế độ hiển thị" (“Visibility”) của cộng đồng, cho biết cộng đồng có bị giới hạn trong miền hay không.

Quản trị viên chỉ có thể chọn xem dữ liệu tại thời điểm 7 ngày qua hoặc 30 ngày qua.

Cũng như các báo cáo bổ sung trước đây, các số liệu này có sẵn trong cả Admin console và Báo cáo API.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ .

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

  • Người dùng cuối (Số liệu cho chủ sở hữu và người kiểm duyệt)
  • Chỉ quản trị viên (Báo cáo số liệu cộng đồng dành cho quản trị viên).

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech