Tiết kiệm thời gian hoàn thành công việc với G Suite Add-ons beta

Tháng 4 26, 2019


Những thay đổi mới:

Google công bố các tiện ích bổ sung G Suite, trên nền tảng mới kết nối G Suite với các ứng dụng được sử dụng nhiều trong công việc, trong chương trình beta.

Năm ngoái, Google đã công bố một tính năng mới cho phép người dùng truy cập nhanh vào Calendar, Hangouts và Keep từ bảng điều khiển bên được nhúng trong G Suite. Hôm nay, bảng điều khiển bên hiện đang mở cho các nhà phát triển bên thứ ba.

Ảnh hưởng: quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Tiện ích bổ sung giúp hoàn thành các tác vụ trực tiếp từ ứng dụng G Suite đang sử dụng, thay vì cần chuyển từ ứng dụng này sang ứng dụng khác.

Tiện ích bổ sung G Suite cũng hiển thị thông tin liên quan và đề xuất các hành động dựa trên những gì người dùng đang thực hiện. Ví dụ: nhân viên bán hàng có thể tìm thông tin khách hàng từ công cụ CRM trong khi phác thảo chiến lược trong Docs, một kỹ sư có thể thêm nhiệm vụ vào ứng dụng quản lý dự án trực tiếp từ Gmail và nhà tuyển dụng có thể tham khảo thông tin tuyển dụng trong khi lên lịch phỏng vấn trong Calendar. Một khi đăng ký bản beta, người dùng sẽ có quyền truy cập vào các tiện ích bổ sung mới từ Copper, Box, Workfront, Asana, Evernote và Cisco.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Đăng ký tham gia chương trình beta.  Một khi tổ chức tham gia chương trình beta, quản trị viên có thể cài đặt Tiện ích G Suite được chọn lựa cho toàn bộ tên miền thông qua G Suite Marketplace.
  • Người dùng cuối: Một khi tổ chức tham gia chương trình beta, người dùng có thể cài đặt Tiện ích G Suite từ nút  “+” trong bảng điều khiển truy cập nhanh G Suite. Tiện ích G Suite được cài đặt sẽ xuất hiện trong bảng điều khiển ngay trong các ứng dụng G Suite và giúp hoàn thành quy trình công việc mà không cần phải chuyển đổi qua lại giữa nhiều ứng dụng.

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Phiên bản phát hành:

  • Tất cả phiên bản G Suite đều có thể đăng ký chương trình beta.

Nguồn: LVtech