Tiện ích bổ sung G Suite hiện phát hành công khai trong Calendar, Gmail và Google Drive

Tháng 2 03, 2020


Tính năng mới:

Năm ngoái, Google đã công bố bản beta của G Suite Add-ons, một nền tảng mới kết nối G Suite với các ứng dụng công việc việc yêu thích của người dùng. Bắt đầu từ hôm nay, Tiện ích G Suite sẽ bắt đầu được triển khai đến tất cả người dùng.

Với Tiện ích G Suite, các quy trình công việc yêu cầu ứng dụng của bên thứ ba có thể được thực thi trong G Suite, cho phép người dùng và nhóm sử dụng các ứng dụng theo nhu cầu mà không cần rời khỏi G Suite. Ví dụ: người dùng có thể cài đặt tiện ích Workfront để truy cập nhanh trên Calendar, Gmail và Google Drive.

Cài đặt bổ trợ Workfront trực tiếp từ Calendar


Truy cập các tiện ích bổ sung G Suite từ bảng điều khiển bên của Calendar, Google Drive và Gmail

Hãy hành động mà không rời khỏi G Suite

Ảnh hưởng: 

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao điều này lại quan trọng:

Tiện ích G Suite kết nối G Suite với các ứng dụng của bên thứ ba để người dùng có thể làm việc trực tiếp từ ứng dụng G Suite đang sử dụng, thay vì chuyển từ ứng dụng này sang ứng dụng khác. Các tiện ích này cũng có thể giúp truy cập thông tin liên quan và đề xuất các tác vụ dựa trên những công việc đang thực hiện.

Các tiện ích bổ sung từ SignEasy, WebEx, Workfront, Lucidchart và nhiều hơn nữa sẽ khả dụng một khi tính năng này đã được triển khai hoàn toàn và có thể được cài đặt từ G Suite Marketplace.

Các tổ chức cũng có thể xây dựng các tiện ích bổ sung bằng Apps Script. Lưu ý rằng tính năng dành cho nhà phát triển sẽ khả dụng hoàn toàn vào đầu tháng 2 - Google sẽ cung cấp bản cập nhật tại đây sau khi nó được triển khai hoàn toàn.

Thông tin bổ sung:

Tiện ích G Suite sẽ hoạt động đối với các sản phẩm G Suite, cho phép nhà phát triển tạo một tiện ích bổ sung duy nhất hoạt động trên G Suite, thay vì xây dựng một tiện ích bổ sung riêng cho từng ứng dụng trong G Suite.

Các tiện ích bổ sung G Suite hiện có thể truy cập được trong Lịch, Gmail và Google Drive, sự hỗ trợ đối với các sản phẩm G Suite khác sẽ được tung ra vào cuối năm nay.


Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định. Nếu quản trị viên cho phép người dùng chỉ cài đặt các ứng dụng trong danh sách trắng từ G Suite Marketplace, quản trị viên có thể chỉ định các ứng dụng đó trong Admin console. Hoặc có thể cài đặt Tiện ích G Suite đã chọn cho toàn bộ tên miền thông qua danh sách trong G Suite Marketplace.
  • Người dùng cuối: tính năng này sẽ khả dụng theo mặc định. Người dùng có thể cài đặt các tiện ích bổ sung G Suite bằng cách sử dụng nút “+” trong bảng điều khiển truy cập nhanh của G Suite. Các tiện ích bổ sung được cài đặt sẽ xuất hiện trong bảng điều khiển thuộc các ứng dụng G Suite.

Chi tiết ra mắt:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 21/1/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 21/1/2020.

Liên kết hữu ích:

Lộ trình:

Tính năng này đã được liệt kê dưới dạng bản phát hành G Suite sắp tới.

Nguồn: LVtech