Tiết kiệm năng lượng bằng cách tự động tắt màn hình phần cứng Google Meet

Tháng 5 04, 2020


Tính năng mới: 

Google đã thêm một cài đặt trong Admin console cho phép bật tín hiệu tiết kiệm năng lượng qua HDMI từ phần cứng Google Meet. Khi được bật, tính năng này có thể giúp tiết kiệm năng lượng bằng cách tắt màn hình phần cứng Meet khi không sử dụng.

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Một số màn hình, như màn hình trong các phòng hội nghị hay ở tiền sảnh, hầu như là không bao giờ được tắt, như vậy sẽ lãng phí năng lượng và ảnh hưởng đến tuổi thọ của thiết bị. Cài đặt này cho phép màn hình tương thích tự động tắt sau mười phút không hoạt động.

Màn hình được tự động bật mười phút trước cuộc họp theo lịch hoặc nếu người dùng tương tác với bộ điều khiển cảm ứng.

Thông tin bổ sung:

Quản trị viên nên bật HDMI-CEC, thay đổi các cài đặt nâng cao khác hoặc cập nhật phần mềm kiểm soát dữ liệu trên màn hình.

Làm thế nào để bắt đầu:

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Nguồn: LVtech