Tiết kiệm thời gian tìm kiếm với các tính năng mới của Google Docs

Tháng 7 11, 2018


Google đang cải tiến tính năng Truy cập nhanh trong Google Docs khả dụng cho nhiều người dùng G Suite hơn và đang thêm tính năng tìm kiếm bằng ngôn ngữ tự nhiên khi đang tìm tài liệu. Google hy vọng những lần cải tiến sau này giúp người dùng tiết kiệm thời gian cho việc tìm kiếm tài liệu và có thêm thời gian tập trung cho công việc.

Mở rộng Truy cập nhanh trong Google Docs cho nhiều người dùng hơn

Google đã ra mắt Truy cập nhanh trong Google Docs vào đầu năm nay để giúp người dùng dành ít thời gian hơn cho việc tìm kiếm đúng tài liệu theo nhu cầu và có nhiều thời gian hơn để tạo ý tưởng. Google hiện đang cung cấp tính năng này cho tất cả người dùng G Suite. Trước đây, tính năng này chỉ khả dụng đối với một số các phiên bản G Suite.

Truy cập nhanh sử dụng trí tuệ nhân tạo để đề xuất các tập tin có liên quan trong bảng điều khiển "Khám phá" ở bên phải của Docs dựa trên hoạt động và thông tin trên Google Drive của người dùng. Người dùng có thể sử dụng điều này để thêm tài nguyên có liên quan vào tài liệu đang làm việc, khám phá nội dung bổ sung có liên quan đến dự án và hơn thế nữa.

Thêm xử lý ngôn ngữ tự nhiên để tìm kiếm

Google đang hỗ trợ cho việc tìm kiếm trong bảng điều khiển "Khám phá" của Google Docs dễ dàng hơn bằng cách Xử lý ngôn ngữ tự nhiên.

Điều này có nghĩa là người dùng có thể tìm kiếm một cách chắc chắn và trực quan hơn. Chỉ mô tả những gì đang tìm kiếm và Docs sẽ hiển thị. Vì vậy, có thể tìm kiếm theo kiểu như “hiển thị cho tôi trang trình bày được chia sẻ với tôi tuần trước” hoặc “hiển thị tài liệu tôi đã tạo trong tháng này” và sẽ tìm thấy kết quả tốt nhất. Điều này tương tự như xử lý ngôn ngữ tự nhiên được sử dụng trong các sản phẩm khác của Google và sẽ hiển thị các tập tin và thông tin có liên quan từ Google Drive, bao gồm tập tin Docs, Sheets và Slides.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Tính năng này đã khả dụng đối với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ sẽ khả dụng sau 2 tuần so với Bản phát hành nhanh.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech