Tiết kiệm thời gian với các tính năng lên lịch mới trong Calendar

Tháng 5 20, 2019


Tính năng mới:

Google đã cập nhật quy trình tạo cho đối với cuộc họp trong Google Calendar để giúp người dùng tiết kiệm thời gian với phương thức lên lịch dễ dàng.

Người dùng sẽ thấy một số thay đổi khi tạo một cuộc họp như:

  • Xem qua sự kiện và tự động thêm khách mời: giờ đây, khi thêm lịch vào hộp “Tìm kiếm người”, người dùng có thể tạm thời xem lịch của đồng nghiệp. Tạo một sự kiện mới tức là đã tự động thêm những người đó làm khách mời của cuộc họp và có thể đề xuất một tiêu đề cho cuộc họp.
  • Các trường khác trong hộp thoại tự xuất hiện khi rê chuột: các trường Khách, Phòng, Vị trí, Hội nghị và Mô tả hiện có thể được chỉnh sửa trực tiếp ngay trong hộp thoại tạo cuộc họp. Một khi đã thêm lịch đồng nghiệp, lịch sẽ được tự động thêm vào, giúp việc tìm thời gian phù hợp cho mọi người trở nên dễ dàng và nhanh chóng hơn.

Ảnh hưởng: người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Lập lịch trình giúp mọi người nhanh chóng và dễ dàng tìm thấy thời gian phù hơp cho nhóm. Người dùng có thể thêm phòng, địa điểm, hội nghị video và thêm mô tả cuộc họp mà không cần phải nhấp vào Tùy chọn khác.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không yêu cầu hành động.
  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động. Quy trình tạo mới này sẽ tự động xuất hiện trong Calendar trên web.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 16/4/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 29/4/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech