Tiết kiệm thời gian với Trả lời thông minh trong Hangouts Chat

Tháng 12 12, 2018


Google hiện đã cung cấp tính năng Trả lời thông minh cho Hangouts Chat để người dùng có thể phản hồi với nhóm cộng tác một cách nhanh chóng và thúc đẩy tiến độ dự án trong thời gian ngắn hơn. Sự ra mắt này là một phần trong nỗ lực không ngừng của Google nhằm mang lại các công cụ soạn thảo thông minh, hỗ trợ cho tất cả các phiên bản G Suite.

Trả lời thông minh trong Hangouts Chat sử dụng trí thông minh tinh vi của máy học, tương tự như Trả lời thông minh trong Gmail. Công nghệ của Google nhận ra thông điệp nào có thể cần phản hồi và đề xuất tối đa 3 phản hồi khác nhau.

Một khi đã chọn câu gợi ý, người dùng có thể gửi ngay lập tức hoặc chỉnh sửa phản hồi của văn bản Trả lời thông minh. Xin lưu ý, tính năng này hiện chỉ khả dụng bằng tiếng Anh.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech