Tìm hiểu cách tổ chức và phân tích dữ liệu với Google Sheets trên Coursera

Tháng 11 12, 2019


Tóm tắt:

Người dùng có thể tìm hiểu cách sắp xếp thông tin và phân tích dữ liệu bằng khóa học Bắt đầu với Google Sheets hiện có trên Coursera. Khóa học này là lý tưởng cho những người mới dùng Sheets, chẳng hạn như nhân viên mới được đào tạo G Suite, hoặc dành cho sinh viên mong muốn nâng cao kỹ năng phân tích.

Khóa học này miễn phí cho tất cả người dùng hoặc có thể trả thêm phí để truy cập vào nội dung, dự án, bài trắc nghiệm bổ sung và thi lấy chứng chỉ khóa học. Khóa học Bắt đầu với Google Sheets sẽ khả dụng ở hầu hết các quốc gia, xem tại đây để biết thêm thông tin về tính khả dụng.

Truy cập trang web Coursera để truy cập khóa học Bắt đầu với Google Sheets. Để tìm các cơ hội học tập khác, hãy truy cập Trang web học tập của Coursera Google.

Nguồn: LVtech