Tìm hiểu thêm về Google Groups với hộp tin Danh bạ

Tháng 12 03, 2018


Hộp tin Danh bạ cung cấp nhiều thông tin hữu ích về những người trong tổ chức. Nhận được phản hồi rằng người dùng muốn hiển thị nhiều hơn trong Google Groups thông qua G Suite, nay Google sẽ thêm nhiều thông tin hơn vào hộp tin khi chính liên hệ đó là một nhóm.

Khi di chuyển chuột qua tên nhóm trong Gmail, người dùng giờ đây có thể xem thông tin cần thiết, như các thành viên nhóm cũng như thực hiện một số thao tác, chẳng hạn như:

  • Lên lịch sự kiện với nhóm
  • Gửi email cho nhóm
  • Xem thêm thành viên

Người dùng cũng có thể chọn “Thông tin khác” sẽ được điều hướng đến trang chi tiết thành viên Nhóm trên groups.google.com. Các thành viên nhóm chỉ xuất hiện trong hộp tin nếu người dùng có quyền xem. Tính năng này sẽ được thêm vào các ứng dụng G Suite khác trong tương lai.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3  ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech