Tìm hiểu về các tính năng mới của Gmail

Tháng 7 06, 2018


Gmail có giao diện mới cho các tính năng người dùng đã sử dụng cùng với các cách mới để sắp xếp hộp thư đến, xem các sự kiện sắp tới và thực hiện hành động với email. Sau đây là một số điểm nổi bật:

Nhanh chóng thực hiện hành động đối với thư

Sắp xếp email từ hộp thư đến

Khi trỏ vào thư trong hộp thư đến, người dùng có thể nhanh chóng thực hiện các hành động sau đây mà không cần mở thư:

 • Lưu trữ 
 • Xóa 
 • Đánh dấu là chưa đọc  hoặc đã đọc 
 • Tạm ẩn 

Tạm ẩn email cho đến sau này

Người dùng có thể tạm ẩn email đến ngày hoặc thời gian trong tương lai thuận tiện hơn. Vui lòng tham khảo tạm ẩn email.

Sử dụng đề xuất trả lời và theo dõi

Nhanh chóng trả lời email bằng cách sử dụng các cụm từ sẽ hiển thị dựa trên thư nhận được. Vui lòng tham khảo sử dụng tính năng Trả lời thông minh.

Người dùng có thể thấy các email cũ ở đầu hộp thư đến với đề xuất để trả lời hoặc theo dõi.

Tùy chỉnh giao diện hộp thư đến

Mở rộng hoặc thu gọn hộp thư đến

Người dùng muốn chế độ xem hộp thư đến rộng rãi hãy thu gọn: ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặtMật độ hiển thị.

Mẹo: Nếu người dùng chọn tùy chọn Mặc định, sẽ nhận được bản xem trước các tập tin đính kèm từ hộp thư đến.

Hiển thị hoặc ẩn menu

Để có chỗ xem trước email, người dùng có thể mở rộng hoặc thu gọn chế độ xem hộp thư đến bằng cách nhấp vào biểu tượng Menu  .

Xem Lịch, Tasks, Keep và Tiện ích bổ sung

Giờ đây, người dùng có thể sử dụng Lịch Google, Keep, Tasks và Tiện ích bổ sung trong Gmail.

Ở bên phải hộp thư đến, hãy nhấp vào các biểu tượng sau:

 • Lịch: Xem lịch biểu hàng ngày, nhấp vào sự kiện để chỉnh sửa, tạo sự kiện mới và chuyển sang các sự kiện sắp tới.
 • Keep: Tạo danh sách kiểm tra và ghi chú.
 • Tasks : Thêm việc cần làm và thời hạn.
 • Tiện ích bổ sung: Tải thêm các công cụ Gmail để giúp quản lý thư.

Vui lòng tham khảo Lịch Google, Keep, Tasks và Tiện ích bổ sung với Gmail.

Gửi email và tập tin đính kèm bằng chế độ bảo mật

Người dùng có thể bật chế độ Bảo mật để bảo vệ thư và tài liệu nhạy cảm. Hiện có thể làm những điều sau:

 1. Đặt ngày hết hạn.
 2. Yêu cầu mật mã.
 3. Ngăn việc chuyển tiếp, tải xuống, sao chép và dán.

Vui lòng tham khảo gửi email và tập tin đính kèm bằng chế độ bảo mật.

Dùng thử Gmail mới

 1. Trên máy tính, hãy truy cập vào Gmail.

 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Cài đặt Dùng thử Gmail mới.

Nếu đổi ý, thì người dùng có thể nhấp vào biểu tượng Cài đặt>Quay lại Gmail cổ điển.

Lưu ý: Nếu sử dụng Gmail với tài khoản của cơ quan hoặc trường học, hãy yêu cầu quản trị viên cho phép tải Gmail mới.

Nguồn: LVtech