Tìm người và phòng dễ dàng hơn trên ứng dụng di động Hangouts Chat

Tháng 9 27, 2019


Tóm tắt

Google đã thực hiện một số thay đổi về màu sắc và bố cục của ứng dụng Hangouts Chat trên thiết bị Android và iOS. Những thay đổi này sẽ giúp người dùng dễ dàng theo dõi các cuộc trò chuyện và tổ chức hợp lý. Một trong những thay đổi lớn nhất là danh sách gồm “Người”, “Phòng”, “Bots”, giờ đây là hai thẻ: “Người” và “Phòng” giúp dễ dàng tìm kiếm hơn.

Thẻ “Người”, hiện bao gồm bot, trên iOS

Thẻ “Phòng”trên Android

Ngoài ra, Google đã xóa bộ lọc ở đầu các thẻ này để đơn giản hóa cách điều hướng ứng dụng. Để tìm người, bot và phòng, hãy tìm kiếm bằng kính lúp ở phía trên màn hình hoặc bắt đầu cuộc trò chuyện bằng cách chạm vào nút “+” ở góc dưới bên phải.

Những thay đổi này khả dụng bắt đầu từ hôm nay và sẽ được triển khai trên Android vào đầu tuần tới.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • iOS

   • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 24/9/2019.
   • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 24/9/2019.

 • Android

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 30/9/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 30/9/2019.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật tắt theo mặc định:

 • Thay đổi này được BẬT theo mặc định

Nguồn: LVtech