Tìm và chia sẻ ảnh GIF trong Google Chat

Tháng 9 13, 2021


Tính năng mới:

Google đang giới thiệu một tích hợp mới với Tenor, cho phép người dùng nhanh chóng tìm kiếm và gửi ảnh GIF trong Google Chat trên web.

Ngoài ra, Google sẽ giới thiệu một cài đặt mới để quản trị viên kiểm soát việc sử dụng tích hợp GIF này trong tổ chức.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Tích hợp Tenor mới giúp người dùng tìm và chia sẻ ảnh GIF nhanh hơn và dễ dàng hơn khi tương tác với đồng nghiệp.

Dễ dàng tìm và chia sẻ ảnh GIF:

Google đã cải tiến cách người dùng tìm và chia sẻ ảnh GIF trong Chat. Người dùng sẽ nhận thấy biểu tượng “GIF” mới, biểu tượng này sẽ hiển thị một cửa sổ mở rộng để duyệt ảnh GIF.

Tại đây, người dùng có thể tìm thấy ảnh GIF thông qua tìm kiếm hoặc bằng cách lọc các danh mục phổ biến như “Xu hướng”.

Quản trị viên có thể bật hoặc tắt tích hợp GIF này trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên bằng cách đi đến Ứng dụng > Google Workspace > Cài đặt cho Google Chat > GIF. Tích hợp này được bật theo mặc định đối với tất cả khách hàng. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt GIF trong Google Chat.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: Lưu ý quan trọng: quản trị viên sẽ thấy hiển thị cài đặt này bắt đầu từ ngày 1/9/2021, cho phép một tuần để định cấu hình cài đặt trước khi trải nghiệm người dùng cuối bắt đầu ra mắt. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt GIF cho tổ chức.

  • Người dùng cuối: Khi được quản trị viên cho phép, người dùng có thể tìm và chèn ảnh GIF bằng cách chọn biểu tượng “GIF” trong thanh soạn thảo Chat của Google.

Thời gian triển khai:

  • Quản trị viên:

    • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 1/9/2021.

  • Trải nghiệm người dùng cuối:

    • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15/9/2021.

Tính khả dụng

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech