Tin cập nhật

Tháng 10 25, 2022


Bắt đầu quy trình công việc từ ứng dụng Chat bằng thẻ tin nhắn

Trước đây, cách duy nhất để lập trình viên và người dùng ứng dụng Chat mở hộp thoại là thông qua các lệnh gạch chéo. Giờ đây, Google đang thêm khả năng kích hoạt hộp thoại bằng cách sử dụng các nút trên thẻ tin nhắn trong luồng. Việc bổ sung này cung cấp một cách thuận tiện hơn nhiều để bắt đầu quy trình công việc liên quan đến hộp thoại. 

Tìm hiểu thêm

 
 

Thêm bộ nhớ dùng chung vào các đơn vị tổ chức cụ thể, hiện đã được phát hành công khai

Đầu năm nay, Google đã ra mắt bản beta cho phép quản trị viên đặt bộ nhớ dùng chung trong các đơn vị tổ chức (OU). Làm như vậy cho phép quản trị viên định cấu hình các chính sách chia sẻ, vùng dữ liệu, quản lý quyền truy cập, v.v. ở cấp độ chi tiết. Tính năng này hiện đã được phát hành công khai.

Phiên bản phát hành

  • Chỉ khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade và Nonprofits. 

Tìm hiểu thêm

 


 

Xem khi nào đồng nghiệp không có mặt tại văn phòng trên Android

Khi xem thẻ thông tin người trong Google Voice, Calendar, Gmail và Chat trên Android, người dùng hiện có thể xem trạng thái vắng mặt của đồng nghiệp qua biểu ngữ vắng mặt. Biểu ngữ cũng hiển thị thời điểm người đồng nghiệp đó dự kiến sẽ quay trở lại.

 
 

Các cách để làm việc, hiển thị và sắp xếp nội dung Google Workspace trên Android

Để tiếp tục sứ mệnh cung cấp trải nghiệm người dùng đẳng cấp nhất trên các thiết bị màn hình lớn, Google sẽ phát hành các bản cập nhật sau:

  • Xem trước liên kết trong Google Sheets: Google đang cải thiện trải nghiệm Android bằng cách thêm các bản xem trước liên kết vào trang tính. Tính năng này đã khả dụng trên web và cho phép người dùng lấy ngữ cảnh từ nội dung được liên kết mà không bị chuyển giữa các ứng dụng và màn hình.

    • Thời gian triển khai:

      • Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 24/10/2022.

  • Cải tiến tính năng kéo và thả của Google Sheets: Google đã nâng cao hỗ trợ kéo và thả cho ứng dụng Sheets dành cho Android bằng cách thêm khả năng kéo, sao chép và chia sẻ biểu đồ cũng như hình ảnh trong ô.

Nguồn: LVtech