Tin cập nhật tuần từ 13-19/11/2023

Tháng 11 20, 2023


Nâng cao khả năng sử dụng Google Drive trên thiết bị Android màn hình lớn

Dựa trên những cải tiến đối với trải nghiệm Google Workspace trên thiết bị Android màn hình lớn, Google rất vui mừng được công bố những cải tiến bổ sung giúp trải nghiệm máy tính bảng đồng nhất hơn với trải nghiệm web. Cụ thể, người dùng sẽ nhận thấy:

 • Phía trên danh sách tài liệu chính, giờ đây người dùng sẽ thấy hệ thống phân cấp thư mục có thể nhấp vào đối với chế độ xem hiện tại. Điều này cho phép người dùng theo dõi vị trí trong Drive và dễ dàng điều hướng ra khỏi các thư mục lồng nhau.

 • Các cột dữ liệu trên mỗi tệp hiển thị thời điểm tệp được sửa đổi lần cuối và dung lượng lưu trữ mà mỗi tệp sử dụng.

 • Bảng màu phù hợp với nguyên tắc của Google Material Design 3.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đã triển khai.

 • Bản phát hành theo định kỳ: dự kiến triển khai vào ngày 27/11/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Enhancing Google Drive usability on large screen Android devices

 


Mở rộng các sự kiện trong nhật ký Google Drive sang các phiên bản Google Workspace bổ sung

Sự kiện trong nhật ký Drive, một tính năng cho phép quản trị viên truy cập vào trang kiểm tra và truy vấn để thực hiện các tìm kiếm liên quan đến sự kiện trong nhật ký Drive.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đã triển khai.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai (có thể dài hơn 30 ngày đối với khả năng hiển thị hiển thị tính năng)

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với các phiên bản Google Workspace Cloud Identity Free và Cloud Identity Premium. 

Tìm hiểu thêm về các sự kiện trong nhật ký Drive.

 

Dễ dàng chuyển đổi văn bản siêu liên kết thành khối thông minh bằng phím tab trong Google Sheets

Dựa trên tính năng phím tab để chuyển đổi trong Google Sheets, khi văn bản siêu liên kết khớp với văn bản của một khối thông minh trong Sheets, giờ đây, người dùng sẽ được nhắc chuyển đổi tệp đã chèn, mọi người, sự kiện lịch, Youtube hoặc liên kết địa điểm thành một khối thông minh. 

Ví dụ: nếu văn bản siêu liên kết là tên tệp, trang tính sẽ tự động đề xuất chuyển đổi thành một khối tệp. 

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đã triển khai.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (có thể dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với các phiên bản Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân. 

Tìm hiểu thêm về cách chèn khối thông minh vào Google Sheets.

Easily convert hyperlinked text to smart chips using the tab key in Google Sheets

 


Thêm nhiều ngôn ngữ cho phụ đề trên Google Meet

Giờ đây, người dùng có thể sử dụng phụ đề trong Google Meet bằng tiếng Phần Lan và tiếng Do Thái. Người dùng có thể sử dụng chú thích để xem phụ đề khi mọi người phát biểu trong cuộc họp — chú thích chỉ hiển thị với chính người dùng. Lưu ý rằng vì đây là ngôn ngữ mới được hỗ trợ nên sẽ được biểu thị bằng thẻ “beta” trong khi Google tiếp tục tối ưu hóa hiệu suất. 

Hãy xem Trung tâm trợ giúp để biết danh sách đầy đủ các ngôn ngữ được hỗ trợ cho phụ đề trong Meet

Google  cũng đã xóa thẻ “beta” khỏi các ngôn ngữ sau vì các ngôn ngữ này đã được xác thực và hết giai đoạn beta:

 • English (UK) 

 • French (Canada) 

 • Thai 

 • Vietnamese 

 • Polish 

 • Romanian 

 • Turkish

Nguồn: LVtech