Tin cập nhật tuần từ 17-23/6/2024

Tháng 6 24, 2024


Hiện đã khả dụng: Xây dựng quy trình tự động hóa AppSheet bằng Google Forms

AppSheet giúp người dùng tự động hóa quy trình làm việc thủ công bằng cách tích hợp với các nguồn dữ liệu như Google Drive, Chat và Sheets. Đầu năm nay, Google đã công bố việc tích hợp ứng dụng này với Google Forms ở phiên bản beta. Tuần này, tính năng này hiện đã khả dụng.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã hoàn tất triển khai.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Enterprise Essentials Plus, Education Standard, Education Plus và Teaching & Learning Upgrade, Frontline Starter, Frontline Standard, AppSheet Starter, AppSheet Core, AppSheet Enterprise Standard và AppSheet Enterprise Plus. 

Tìm hiểu thêm về khả năng tích hợp của AppSheet với Google Forms cũng như cách xây dựng ứng dụng đầu tiên và tính năng tự động hóa bằng Google Forms.

 

Khả năng thêm và xóa Google Groups với tư cách thành viên Space bằng Google Chat API hiện đã được phát hành công khai

Năm ngoái, Google đã công bố khả năng tạo Space, tư cách thành viên, trò chuyện nhóm, v.v. bằng cách sử dụng Google Chat API. Giờ đây, Google đã thêm tùy chọn dành cho nhà phát triển để thêm và xóa Google Groups với tư cách thành viên Space bằng Google Chat API. 

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace. 

Tìm hiểu thêm về cách truy cập Chat APIs thông qua Google Chat API.

 

Nhận xét và mục hành động trong Google Docs được mã hóa phía máy khách đã khả dụng

Giờ đây, người dùng có thể cộng tác với những người khác trên Google Docs được mã hóa phía máy khách để thêm, chỉnh sửa, trả lời, lọc hoặc xóa nhận xét. Người dùng cũng có thể chỉ định các mục tác vụ cho chính người dùng hoặc người khác. Chức năng này trước đây đã khả dụng phiên bản beta mở — hãy xem thông báo ban đầu để biết thông tin chi tiết đầy đủ. 

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang triển khai.

  • Bản phát hành theo định kỳ: dự kiến triển khai vào ngày 2/7/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Enterprise Plus, Education Standard và Education Plus. 

Tìm hiểu thêm về cách làm việc với các tệp được mã hóa trong Drive, Drive, Docs, Sheets & Slides.

 

Nguồn: LVtech