Tin cập nhật tuần từ 23-29/1/2023

Tháng 1 30, 2023


Triển khai bản cập nhật cho giao diện người dùng Gmail mới

Bắt đầu từ hôm nay, giao diện người dùng Gmail mới sẽ ra mắt cho bản phát hành theo định kì, dự kiến hoàn thành trước ngày 3/2/2023. Giao diện này sẽ trở thành trải nghiệm tiêu chuẩn cho Gmail, không có tùy chọn hoàn nguyên về giao diện người dùng ban đầu. Để biết thêm thông tin, hãy xem thông báo trước đây.


 

Hiển thị tên Space khi cấp quyền truy cập vào tệp

Khi chia sẻ tệp Google Drive với một Space trong Google Chat, giờ đây người dùng sẽ thấy tên space và hình ảnh được liên kết nếu là thành viên của space. Nếu người dùng không phải là thành viên của space nhưng vẫn muốn chia sẻ tệp, thì tên space sẽ hiển thị là “Không gian riêng tư”.

Nguồn: LVtech