Tin cập nhật tuần từ 24-30/4/2023

Tháng 4 30, 2023


Cập nhật về tính năng chèn hình ảnh trong Google Sheets  trên Android

Giờ đây, người dùng có thể kéo và thả hoặc sao chép/dán hình ảnh vào Google Sheets trên Android dưới dạng hình ảnh trên lưới thay vì hình ảnh trong ô. Người dùng cũng có thể chuyển đổi hình ảnh trên lưới thành hình ảnh trong ô thông qua trình đơn ngữ cảnh.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai

  • Bản phát hành theo định kỳ: được lên kế hoạch vào ngày 8/5/2023

Tìm hiểu thêm về cách thêm hình ảnh vào bảng tính.

 

 


 

Thay thế hình ảnh nhanh hơn trong Google Slides với tính năng kéo và thả mới

Trước đây, để thay thế hình ảnh trong Google Slides, người dùng có thể sử dụng thanh công cụ trình đơn hoặc nhấp chuột phải vào hình ảnh muốn thay thế và chọn “Thay thế hình ảnh”.

Bắt đầu từ tuần này, người dùng sẽ có tùy chọn bổ sung để dễ dàng kéo và thả hình ảnh từ bất kỳ đâu nhằm thay thế hình ảnh ngay trong bản trình bày. 

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai

  • Bản phát hành theo định kỳ: được lên kế hoạch triển khai vào ngày 9/5/2023.

Tìm hiểu thêm về cách chèn hoặc xóa hình ảnh và video.
 


Đính kèm tài liệu, trang tính, trang trình bày vào một sự kiện trên Google Calendar trực tiếp từ Meet trong Docs, Sheets, Slides

Người dùng đã có thể chia sẻ tệp trong cuộc trò chuyện trên Google Meet khi sử dụng Meet trong Docs, Sheets, Slides. Với lần ra mắt này, người dùng có thể dễ dàng đính kèm tệp đó vào sự kiện Google Calendar được liên kết, cho phép những người tham dự cuộc họp truy cập tệp dễ dàng hơn.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade và Nonprofits. 

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Google Meet với Google Docs, Sheets, Slides và Jamboard.

 

Thêm biểu tượng cảm xúc vào nhận xét hiện có trong Google Docs

Năm ngoái, Google đã giới thiệu tính năng biểu tượng cảm xúc cung cấp giải pháp thay thế ít trang trọng hơn cho nhận xét trong Google Docs. Google đang xây dựng tính năng này bằng cách cung cấp cho người dùng khả năng thêm biểu tượng cảm xúc vào các nhận xét hiện có trong Docs.Tính năng mới này tăng khả năng cộng tác bằng cách cho phép người dùng bày tỏ ý kiến của mình về nội dung tài liệu một cách nhanh chóng và sáng tạo. 

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai

  • Bản phát hành theo định kỳ: được lên kế hoạch triển khai vào ngày 3/5/2023.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng nhận xét, mục hành động và phản ứng biểu tượng cảm xúc.