Tin cập nhật tuần từ 26/6-2/7/2023

Tháng 7 03, 2023


Cải tiến "Trải nghiệm mở đầu tiên" trong Sheets và Slides trên thiết bị Android

Ngoài thông báo gần đây rằng các tài liệu trên máy tính bảng và thiết bị có thể gập hiện sẽ ở chế độ được phân trang khi mở lần đầu tiên, giờ đây sẽ có trải nghiệm tập trung vào sáng tạo hơn khi lần đầu tiên mở ứng dụng Sheets và Slides trên thiết bị Android. Ví dụ:

Trong ứng dụng Sheets, sẽ có các mục tiêu lớn hơn và  sẽ hiển thị thanh công thức, thanh chứa các thẻ và thanh công cụ định dạng theo ngữ cảnh.

Revamping the "First Open Experience" in Sheets

Trong ứng dụng Slides, người dùng sẽ thấy cuộn ở phía bên trái và việc chọn một đối tượng sẽ hiển thị thanh công cụ theo ngữ cảnh và bàn phím trên màn hình.

 

Revamping the "First Open Experience" in Slides on Android devices

 


Dán HTML vào tài liệu trên Android

Để tiếp tục cung cấp trải nghiệm người dùng hàng đầu trên các thiết bị màn hình lớn, Google  đang giới thiệu khả năng cho phép người dùng dán các phần tử HTML đã sao chép vào tài liệu trên Android. Giờ đây, người dùng có thể sao chép các phần tử HTML vào khay nhớ tạm và dán các phần tử vào tài liệu trong khi vẫn duy trì các phần tử định dạng.

 

Dễ dàng sao chép các nhóm và đối tượng trong Google Sites

Hiện tại, khi chỉnh sửa Google Sites có thể sao chép một phần trên trang web và phần được sao chép xuất hiện ngay bên dưới phần mà được sao chép từ đó. Bắt đầu từ tuần này, Google sẽ mở rộng tính năng sao chép bằng cách cho phép dễ dàng sao chép các đối tượng (hình ảnh, nút, hộp văn bản) và các nhóm khi chỉnh sửa trang web. 

Tìm hiểu thêm về cách thêm hoặc chỉnh sửa văn bản và hình ảnh trong Google Sites.

Easily duplicate groups and objects in Google Sites

Nguồn: LVtech