Tin cập nhật tuần từ 27/2 - 5/3/2023

Tháng 3 06, 2023


Cải thiện Bộ lọc trong Google Sheets

Bộ lọc và chế độ xem bộ lọc giúp người dùng phân tích một tập hợp dữ liệu trong bảng tính và để cải thiện tính năng được sử dụng rộng rãi này, Google giới thiệu hai bản cập nhật. Đầu tiên, sẽ có một bản tóm tắt các hàng còn lại sau khi bộ lọc được áp dụng trong Trang tính. Giờ đây, người dùng sẽ thấy số lượng hàng được hiển thị ở lề dưới cùng bên phải, giúp hiểu ngay liệu đang xem toàn bộ tập dữ liệu hay chỉ một tập hợp con của tập dữ liệu đó. Thứ hai, với tùy chọn mới để áp dụng trực tiếp các bộ lọc từ trình đơn nhấp chuột phải, các bộ lọc giờ đây dễ truy cập và dễ khám phá hơn. Chỉ cần nhấp chuột phải và áp dụng các bộ lọc trực tiếp cho dữ liệu, xóa hoặc lọc theo giá trị ô hiện tại từ cùng một trình đơn. 

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai.

  • Bản phát hành định kỳ:  đã lên kế hoạch triển khai vào ngày 15/3/2023.

Tìm hiểu thêm

 

 


Quản lý theo quy trình và áp dụng các thay đổi về phân loại nhãn Google Drive

Vào năm 2022, Google đã công bố một bản cập nhật được yêu cầu cho phép quản trị viên và nhà phát triển quản lý nhãn theo quy trình trên quy mô lớn thông qua API Google Drive. Cũng như việc theo dõi, API Nhãn Drive hiện hỗ trợ quản lý phân loại, cho phép quản trị viên và nhà phát triển thêm, sửa đổi, xóa và xuất bản các thay đổi về phân loại nhãn theo quy trình. 

Phiên bản phát hành:

  • Tính năng này hiện chỉ khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Education Standard và Nonprofits. 

Tìm hiểu thêm

 

Mở rộng loại bỏ tiếng ồn cho người tham gia điện thoại

Đối với một số phiên bản Google Workspace chọn lọc, những người tham gia quay số bằng điện thoại sẽ được loại bỏ tiếng ồn xung quanh khỏi âm thanh. Điều này giúp đảm bảo những người tham gia qua điện thoại dễ nghe và dễ hiểu hơn trong các cuộc họp, đồng thời loại bỏ mọi âm thanh có thể gây phiền nhiễu khỏi cuộc họp. 

Phiên bản phát hành:

  • Tính năng này hiện chỉ khả dụng đối với Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade và Frontline. 

Tìm hiểu thêm

Nguồn: LVtech