Tin cập nhật tuần từ 4-10/12/2023

Tháng 12 11, 2023


Báo cáo thông báo đẩy chia sẻ và nhận xét đối với hành vi lạm dụng trên thiết bị Android

Để giúp quá trình báo cáo lạm dụng dễ dàng hơn nhiều và giảm mức độ tiếp xúc không cần thiết với nội dung có hại trên thiết bị Android, giờ đây người dùng sẽ có khả năng báo cáo thông báo nhận xét và thông báo chia sẻ là spam trực tiếp từ thông báo qua ứng dụng Google Drive. Nếu người dùng mất quyền truy cập vào tài liệu, họ vẫn có thể thực hiện chặn người dùng đối với người dùng đã gửi chia sẻ hoặc nhận xét. 

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (có thể lâu hơn 15 đối với khả năng hiển thị tính năng), dự kiến hoàn thành vào tháng 1/2024.

  • Phiên bản phát hành:Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

 Tìm hiểu thêm về cách báo cáo vi phạm.

Nguồn: LVtech