Tin cập nhật tuần từ 6-12/2/2023

Tháng 2 13, 2023


Tăng cường khả năng hiển thị vào các mục không thể di chuyển trong Google Drive

Sau thông báo gần đây về bản beta mới để di chuyển các thư mục từ My Drive sang bộ nhớ dùng chung, Google sẽ ra mắt khả năng cho phép quản trị viên tạo báo cáo CSV với nhiều chi tiết hơn về các mục không thể di chuyển. Với khả năng hiển thị rõ hơn những tệp bị ảnh hưởng và không thể di chuyển, sau đó, quản trị viên có thể thực hiện hành động cần thiết, chẳng hạn như yêu cầu chuyển quyền sở hữu nội dung, tạo bản sao tệp, di chuyển nội dung, v.v. 

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade, Nonprofits và G Suite Business cũ.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai

  • Bản phát hành theo định kỳ dự kiến triển khai vào ngày 20/2/2023.

Tìm hiểu thêm

 

Thay đổi hàm POWER trong Google Sheets

Hàm POWER trả về một số lũy thừa giờ đây sẽ trả về một căn có giá trị thực khi cố gắng lấy căn lẻ của một số âm. 

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng. 

Tìm hiểu thêm

 

 


Hỗ trợ chú thích PDF miễn phí mới trong ứng dụng Google Drive trên Android

Giờ đây, người dùng có thể sử dụng ngón tay hoặc bút stylus để tự do viết chú thích trên tệp được hiển thị trong màn hình xem trước của Drive trên thiết bị Android. 

Các chú thích này có thể được lưu vào tệp nếu đó là PDF hoặc có thể tạo bản sao PDF của tệp với các chú thích được lưu vào.

Tìm hiểu thêm

Nguồn: LVtech