[Tin cập nhật] Việc bắt buộc bật tính năng Xác minh 2 bước đối với quản trị viên sẽ bắt đầu trong vài tuần tới

Tháng 3 09, 2023


Vào tháng 7 năm 2022, Google đã gửi email thông báo rằng mọi tài khoản quản trị viên Google Workspace có liên kết với một miền của đại lý đều sẽ sớm phải bật tính năng Xác minh 2 bước (2SV) vì đây là một cách hiệu quả để bảo vệ dữ liệu cho khách hàng 

Ảnh hưởng của việc này đối với người dùng 

Trong vài tuần tới, Google sẽ yêu cầu những tài khoản quản trị viên đều phải bật 2SV.

Google đã tạo một nhóm bảo mật (có tên là 2SV_required@) và thêm tất cả tài khoản quản trị viên hiện có vào nhóm này. Sau 21 ngày, những tài khoản KHÔNG bật 2SV thuộc nhóm bảo mật này sẽ không thể đăng nhập vào Tài khoản Google của mình mà sẽ cần một quản trị viên khác giúp họ đăng nhập lại.

Việc bạn cần làm

Vui lòng hướng dẫn quản trị viên trong miền truy cập vào trang myaccount.google.com để bật 2SV trong thời gian sớm nhất có thể nếu họ chưa bật. Trong tương lai, nếu chỉ định vai trò quản trị viên cho người dùng mới, quản trị viên cũng sẽ phải thêm họ vào nhóm bảo mật mới tạo này.

Câu hỏi thường gặp

Vui lòng tham khảo bài viết Bảo vệ quản trị viên bằng tính năng Xác minh 2 bước để xem thêm thông tin về cách Google thực thi yêu cầu về 2SV.

Cảm ơn đã tin dùng Google Workspace.

– Nhóm Google Workspace

Nguồn: LVtech