Tính năng ảnh trong ảnh và ghim nhiều màn hình khả dụng cho Google Meet trong Chrome

Tháng 6 18, 2022


Tóm tắt:

Google đang đưa tính năng ảnh trong ảnh của Google Meet vào các trình duyệt Chrome trên web. Người dùng sẽ có thể xem tối đa bốn ô video về những người tham dự cuộc họp trong một cửa sổ trên đầu các ứng dụng khác.

Ngoài ra, giờ đây người dùng có thể ghim nhiều nguồn cấp dữ liệu video. Điều này sẽ mang lại sự linh hoạt hơn trong cách người dùng kết hợp mọi người và nội dung, cho phép điều chỉnh chế độ xem theo cách phục vụ tốt nhất cho cuộc họp.

Hy vọng những tính năng này giúp người thuyết trình và người tham dự cuộc họp tiếp tục tham gia cuộc họp dễ dàng hơn. Truy cập Cloud Blog để tìm hiểu thêm về cách tăng cường giao tiếp và cộng tác cho các nhóm trong Google Workspace.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 16/6/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace cũng như các khách hàng cũ G Suite Basic và Business.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech