Tính năng chỉnh sửa tài liệu trên Android hỗ trợ tính năng cộng tác G Suite cho các tập tin Microsoft Office

Tháng 9 26, 2020


Tóm tắt:

Google đang cung cấp tính năng chỉnh sửa Office trên Android. Tính năng này hỗ trợ tính năng cộng tác và hỗ trợ của G Suite vào các tập tin Microsoft Office khi đang sử dụng thiết bị Android. Tính năng này đã khả dụng trên web:

  • Cho phép chỉnh sửa, nhận xét và cộng tác trên các tập tin Microsoft Office với các công cụ cộng tác mạnh mẽ trong thời gian thực của Google Docs, Sheets, and Slides.
  • Cải thiện các tùy chọn chia sẻ, cải thiện các kiểm soát chia sẻ và giảm nhu cầu tải xuống và gửi các tập tin đính kèm qua email.
  • Hợp lý hóa quy trình làm việc bằng cách giảm nhu cầu chuyển đổi các loại tập tin.

Chỉnh sửa Office sẽ thay thế QuickOffice (đôi khi được gọi là Chế độ tương thích với Office), có nhiều chức năng và khả năng cộng tác hơn. Xem thêm về chỉnh sửa Office trong thông báo về tính năng trên web.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8/9/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite và người dùng tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech