Tính năng chống mất dữ liệu vào Google Chat hiện đã khả dụng dưới dạng bản beta mở

Tháng 7 14, 2022


Tính năng mới:

Đối với các phiên bản Google Workspace được chọn, quản trị viên có thể thiết lập các quy tắc ngăn chặn mất dữ liệu (DLP) đối với Google Chat, có thể giúp bảo vệ dữ liệu nhạy cảm không bị người dùng trái phép xâm nhập. Tính năng này hiện có sẵn dưới dạng bản beta mở, có nghĩa là quản trị viên có thể sử dụng tính năng này mà không cần đăng ký vào một chương trình beta cụ thể.

 

Quy tắc ngăn chặn mất dữ liệu đối vớivới Chat trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên

Trải nghiệm người dùng cuối trên web

Trải nghiệm người dùng cuối trên thiết bị di động

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Rò rỉ dữ liệu, cho dù là ngẫu nhiên hay độc hại đều là mối quan tâm hàng đầu đối. Các quy tắc bảo vệ dữ liệu dành cho Chat giúp quản trị viên và chuyên gia bảo mật xây dựng một khuôn khổ mạnh mẽ hơn đối với dữ liệu nhạy cảm để ngăn thông tin cá nhân hoặc thông tin độc quyền bị rơi vào tay kẻ xấu.

Quản trị viên có thể áp dụng một cách chọn lọc các quy tắc bảo vệ dữ liệu để:

 • Tin nhắn trong nhóm, không gian và / hoặc tin nhắn trực tiếp

 • Tin nhắn giữa những người tham gia nội bộ và / hoặc bên ngoài

 • Tin nhắn văn bản và / hoặc tệp đính kèm

Khi các quy tắc DLP được áp dụng, các tin nhắn và tệp trong các cuộc trò chuyện có liên quan sẽ tự động được quét để tìm thông tin nhạy cảm. Người dùng sẽ được thông báo về khả năng mất dữ liệu, ngăn không cho các tin nhắn và tệp này được gửi đi ra ngoài một cách vô tình hoặc cố ý. Quản trị viên có thể định cấu hình hành động sẽ được thực hiện để phản hồi dữ liệu nhạy cảm được phát hiện, chẳng hạn như: chặn gửi, cảnh báo trước khi gửi và ghi nhật ký để kiểm tra trong tương lai.

Quản trị viên có thể định cấu hình các tùy chọn này để phù hợp nhất với nhu cầu của tổ chức. Nếu quản trị viên chọn ghi nhật ký các sự kiện này, các sự kiện có thể được truy cập trong Công cụ điều tra bảo mật. Điều này cho phép quản trị viên thực hiện truy vấn toàn diện và xác định lý do của từng sự cố và thực hiện các điều chỉnh đối với chính sách bảo vệ dữ liệu khi cần thiết.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:

  • Tính năng này sẽ được TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp miền, đơn vị tổ chức hoặc cấp nhóm. Quản trị viên có thể tạo quy tắc DLP trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên trong Bảo mật > Bảo vệ dữ liệu.

   • Lưu ý: quản trị viên có thể sửa đổi các quy tắc DLP hiện có cho Drive và Chrome để cũng áp dụng đối với Chat.

  • Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật tính năng chống mất dữ liệu trong Chat.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 12/7/2022.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus và các khách hàng Teaching & Learning Upgrade.

 • Các quy tắc DLP cho Drive cũng khả dụng đối với người dùng Cloud Identity Premium được cấp phép cho các phiên bản Workspace với nhật ký kiểm tra Drive. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm thông tin.

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Frontline và Nonprofits cũng như G Suite Basic và Business cũ.

Nguồn: LVtech