Tính năng chống spam nâng cao trong Google Voice

Tháng 12 30, 2022


Tính năng mới:

Để giúp bảo vệ người dùng khỏi các cuộc gọi không mong muốn và các hành vi lừa đảo có thể gây hại, Google Voice hiển thị nhãn "người gọi bị nghi ngờ là spam" trên tất cả các cuộc gọi Google cho là spam. Google đưa ra quyết định này bằng cách sử dụng cùng trí tuệ nhân tạo tiên tiến giúp xác định hàng tỷ cuộc gọi làm phiền mỗi tháng trên hệ sinh thái gọi điện của Google.

Các nhãn mới xuất hiện trên màn hình cuộc gọi đến và trong lịch sử cuộc gọi của người dùng. Người dùng có thể:

  • Xác nhận một cuộc gọi bị nghi ngờ là spam, điều này khiến các cuộc gọi trong tương lai từ số đó được chuyển trực tiếp vào hộp thư thoại và các mục nhập lịch sử cuộc gọi sẽ được đưa vào thư mục spam.

  • Đánh dấu cuộc gọi được gắn nhãn là không phải cuộc gọi làm phiền, sau đó nhãn bị nghi ngờ là làm phiền sẽ không bao giờ hiển thị cho số đó nữa.

Nhận thông báo rằng cuộc gọi đến bị nghi ngờ là cuộc gọi làm phiền

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: ghi nhãn thư rác đáng ngờ tự động xuất hiện khi cài đặt Bộ lọc thư rác bằng giọng nói (Cài đặt > Bảo mật > Lọc thư rác) bị TẮT. Khi tính năng lọc thư rác BẬT, tất cả các cuộc gọi mà Google xác định là thư rác sẽ tự động được gửi tới hộp thư thoại và mục nhập cuộc gọi được đưa vào thư mục thư rác. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chặn cuộc gọi và tin nhắn hoặc đánh dấu là spam.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 29/12/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Voice.

Nguồn: LVtech