Tính năng đặt trước cuộc hẹn có tính phí hiện đã có trong Google Calendar

Tháng 7 11, 2023


Tính năng mới:

Để cải thiện các khả năng hiện tại của tính năng lên lịch cuộc hẹn, Google Calendar cho phép người dùng chia sẻ thời gian rảnh/bận thông qua trang đặt trước, Google hiện đang tích hợp đặt trước cuộc hẹn có tính phí vào Google Calendar. Kết quả là:

 • Các nhà cung cấp cuộc hẹn có thể kết nối tài khoản Stripe với Lịch khi tạo lịch hẹn và đặt giá. Người dùng cũng có thể tạo tài khoản Stripe mới từ Lịch.

set price for appt in Google Calendar

 • Người đặt lịch hẹn sẽ truy cập trang đặt lịch hẹn, chọn thời gian mong muốn và nhập thông tin thẻ tín dụng.

visit the booking page, choose their preferred time, and enter their credit card information

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Việc yêu cầu thanh toán trước có thể giúp các chủ doanh nghiệp giảm tình trạng vắng mặt và phát triển doanh nghiệp. Ngoài ra, tính năng này cho phép quản lý thời gian và thanh toán một cách đơn giản và liền mạch.

Thông tin chi tiết:

Google Calendar sẽ chuyển hướng người đặt phòng đến Stripe, không xử lý hoặc lưu trữ bất kỳ thông tin thanh toán nào (chẳng hạn như số thẻ tín dụng) và sẽ không tính bất kỳ khoản phí nền tảng nào. Google không thể hỗ trợ về bất kỳ vấn đề thanh toán hoặc hoàn tiền nào. Việc hủy và hoàn tiền cần được xử lý bởi các nhà cung cấp và người đặt phòng thông qua bảng điều khiển Stripe.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:

  • Đối với người dùng Business Standard, tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và có thể bị tắt trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên.

  • Đối với tất cả các SKU khác, tính năng này bị TẮT theo mặc định và cần được bật bởi quản trị viên.

  • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách cho phép lịch hẹn trả phí trong Google Calendar.

 • Người dùng cuối:

  • Đối với người dùng trên Workspace Individual, với tư cách là nhà cung cấp lịch hẹn, hãy bật thanh toán bằng cách thiết lập thanh toán trong phần “Chính sách thanh toán và hủy” của trình chỉnh sửa lịch hẹn.

  • Đối với tất cả các SKU khác, nếu tính năng được bật bởi quản trị viên, với tư cách là nhà cung cấp lịch hẹn, hãy bật thanh toán bằng cách thiết lập trong phần “Chính sách thanh toán và hủy” của trình chỉnh sửa lịch hẹn.

  • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về yêu cầu thanh toán cho các cuộc hẹn.

Thời gian triển khai:

Cài đặt quản trị viên:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 10/7/2023.

Cài đặt người dùng cuối:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 20/7/2023.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 31/7/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Standard, Education Plus, Teaching and Learning Upgrade, Nonprofits và Workspace Individual,

Nguồn: LVtech