Tính năng gọi video 1:1 hiện đã khả dụng trong ứng dụng Google Meet dành cho thiết bị di động

Tháng 11 03, 2023


Tính năng mới:

Giờ đây, người dùng có thể thực hiện cuộc gọi video 1:1 được mã hóa với những người dùng khác trong tổ chức bằng ứng dụng Meet dành cho thiết bị di động. Trước đây, người dùng phải tạo trước một liên kết cuộc họp, sau đó có thể chia sẻ liên kết này trong lời mời trên lịch, cuộc trò chuyện hoặc email. Giờ đây, người dùng có thể thực hiện cuộc gọi Meet trực tiếp trên ứng dụng di động với đồng nghiệp bằng cách gọi vào thiết bị di động. Trong cuộc gọi, người dùng cũng sẽ có quyền truy cập vào các tính năng Meet mới nhất, bao gồm trò chuyện trong cuộc họp, nền ảo và hiệu ứng hình ảnh, phụ đề trực tiếp, v.v. tùy thuộc vào phiên bản Workspace.

1:1 video calling in the Google Meet mobile app is now available

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định và chỉ có thể TẮT bằng cách tắt cuộc họp và cuộc gọi trên Meet cho tổ chức.

  • Ngoài ra, quản trị viên có thể triển khai ứng dụng Google Meet (Bản gốc) từ Google Play hoặc  App Store đến các thiết bị được quản lý nếu không muốn người dùng có khả năng gọi điện (cuộc gọi đi và cuộc gọi đến).

  • Lưu ý: Google sẽ giới thiệu các biện pháp kiểm soát của quản trị viên để hạn chế cuộc gọi đến vào năm tới. Google sẽ cung cấp thông tin cập nhật tại Workspace Updates Blog khi có thêm thông tin.

  • Nếu quản  trị viên đã bật tính năng gọi truyền thống cho người dùng thì người  dùng sẽ có quyền truy cập vào các tính năng trước đây có trong Duo (cuộc gọi nhóm, tin nhắn, khoảnh khắc, chế độ gia đình, v.v.) nếu chưa nâng cấp lên ứng dụng Meet mới.

 • Người dùng cuối:

Thời gian triển khai:

iOS

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể kéo dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 2/11/2023.

Android

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể kéo dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 14/11/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace

Nguồn: LVtech