Tính năng hiện diện thời gian thực trong Microsoft Office khả dụng vào ngày 17/10/2018

Tháng 9 25, 2018


Vào ngày 17/10/2018, Google sẽ bắt đầu triển khai dần tính năng hiện diện thời gian thực cho các tập tin Microsoft Office trong Google Drive đối với tất cả các miền G Suite. Các điều khiển quản trị cho tính năng này đã khả dụng ngay từ hôm nay.

Tính năng này, được bao gồm trong Drive File Stream, sẽ bắt đầu triển khai cho người dùng cuối vào ngày 17/10, giúp người dùng tránh xung đột phiên bản khi chỉnh sửa tập tin Microsoft Office trong Google Drive đồng thời sẽ thông tin cho người dùng biết liệu người dùng khác có đang chỉnh sửa tập tin Word, Excel hoặc PowerPoint được lưu trữ trong Drive File Stream  trong thời gian thực hay không.

Tránh xung đột phiên bản khi chỉnh sửa tập tin Microsoft Office trong Drive

Tính năng hiện diện thời gian thực sẽ kiểm tra xem liệu ai đó đang xem hoặc chỉnh sửa tập tin Microsoft Office trong khi người dùng đang mở và thông báo người dùng nhằm giúp tránh xung đột phiên bản. Khi các xung đột xảy ra, tính năng này sẽ hỗ trợ việc giải quyết xung đột với chế độ xem song song của các phiên bản tài liệu, cho phép người dùng dễ dàng hợp nhất các phiên bản thành một tập tin được cập nhật. Để biết thêm chi tiết và hiểu đầy đủ về tính năng này:

  • Vui lòng xem bản demo được ghi lại tại Google Cloud Next 2018.
  • Tham khảo bài đăng mô tả cụ thể.

Điều khiển quản trị hiện đã khả dụng

Quản trị viên có thể chọn bật hoặc tắt tính năng thời gian thực cho doanh nghiệp/tổ chức. Các điều khiển quản trị đã được hiển thị ngay từ hôm nay và được bật theo mặc định. Tính năng này có thể bị vô hiệu hóa cho toàn bộ miền hoặc cho các đơn vị tổ chức riêng lẻ (OU) trong một miền. Để thay đổi cài đặt, hãy đi đến Ứng dụng > G Suite > Drive và Tài liệu > Tính năng và ứng dụng > Cho phép người dùng bật tính năng hiện diện theo thời gian thực trong Microsoft Office từ tập tin Drive trực tuyến trong Admin console.

Để kiểm soát chi tiết hơn, quản trị viên cũng có thể triển khai cài đặt cấu hình bật hoặc tắt tính năng này trên mỗi thiết bị.

Tính năng dành cho người dùng cuối khả dụng sau ngày 17/10/2018

Vào ngày 17/10, người dùng Drive File Stream sẽ bắt đầu thấy thông báo khi mở tập tin Office được lưu trữ trong Drive File Stream. Thông báo này (xem hình bên dưới), giải thích rằng tính năng này giúp người dùng xem ai đang chỉnh sửa các tập tin Microsoft Office được lưu trữ trong Drive. Sau khi chọn tùy chọn tham gia tính năng này, người dùng sẽ bắt đầu thấy các chỉ báo trạng thái hiện diện trong thời gian thực ở góc dưới cùng bên phải của cửa sổ Word, Excel và Powerpoint.

Trên macOS, tính năng này có thể yêu cầu người dùng cấp quyền truy cập. Ngoài ra, một số người dùng có thể được yêu cầu xác nhận danh tính trước khi sử dụng bằng cách đăng nhập bằng tài khoản G Suite.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Cài đặt trong Admin console khởi chạy cho cả Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ ngay từ hôm nay.

Tính năng dành cho người dùng cuối được bao gồm trong phiên bản của Drive File Stream sẽ bắt đầu khả dụng cho cả Bản phát hành nhanh và Phát hành theo định kỳ vào ngày 17/10/2018.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech