Tính năng hiển thị "đã đọc" trên tin nhắn trong Google Chat hiện được phát hành công khai

Tháng 10 26, 2020


Tóm tắt:

Tháng trước, Google đã thông báo rằng người dùng sẽ sớm có thể biết khi nào tin nhắn trực tiếp trên Google Chat được nhìn thấy. Tính năng này hiện đang được triển khai cho tất cả khách hàng của Google Workspace.

Xem thông báo để biết thêm thông tin.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.
  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 08/10/2020.

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech