Tính năng mới trong Google Slides: liên kết với Docs, hiển thị thước, hướng dẫn và cải thiện nhận xét

Tháng 5 03, 2018


Hôm nay, Google giới thiệu một số tính năng trong Google Slides trên web giúp việc tạo, cộng tác và chia sẻ trang trình bày trở nên dễ dàng hơn.

Chèn trang trình bày từ Google Slides vào Google Docs

Giờ đây, người dùng có thể chèn trang trình bày từ Google Slides trực tiếp vào Google Docs. Nếu muốn, người dùng có thể liên kết trang trình bày đó trong Docs với bản trình bày nguồn trong Slides và đồng bộ hóa bất kỳ thay đổi nào chỉ với một cú nhấp chuột — tương tự như cách người dùng có thể chèn và liên kết biểu đồ từ Google Sheets. Điều này sẽ giúp người dùng tránh việc thực hiện công việc trùng lặp và đảm bảo rằng nội dung trong tài liệu luôn được cập nhật.

Thiết kế trang trình bày với độ chính xác với hiển thị hướng dẫn và thước kẻ

Bây giờ người dùng có thể thêm các dòng hướng dẫn ở vị trí cố định và căn chỉnh nhất quán trong suốt trang trình bày. Những hướng dẫn này sẽ hiển thị trên tất cả các trang trình bày trong bản trình bày và văn bản để đảm bảo tất cả đều được căn chỉnh theo định dạng yêu cầu.

Google cũng đã tạo ra thước kẻ  trực quan, cung cấp cho người dùng quyền kiểm soát chi tiết về căn chỉnh văn bản, danh sách, đối tượng và hướng dẫn. Đánh dấu thụt lề trong thước kẻ có thể giúp kiểm soát sự căn chỉnh của văn bản hoặc dấu đầu dòng trong các đối tượng.

Nhận xét về văn bản trong các đối tượng riêng lẻ

Bây giờ, người dùng có thể nhận xét về văn bản cụ thể trong một đối tượng, chẳng hạn như hộp văn bản, trên trang trình bày. Trước đây, chỉ có thể nhận xét về toàn bộ đối tượng hoặc toàn bộ trang trình bày. Google hy vọng rằng việc kiểm soát thêm đối với tất cả nhận xét sẽ giúp cộng tác trên trang trình bày dễ dàng hơn.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech