Tính năng ngăn chặn mất dữ liệu cho Google Chat hiện đã được phát hành công khai

Tháng 10 15, 2022


Thông báo này được đưa ra tại Google Cloud Next ‘22. Xem Next OnAir theo dõi buổi phát trực tiếp hoặc xem bản ghi phiên sau sự kiện. Truy cập Cloud Blog để tìm hiểu thêm về những cải tiến mới nhất của Google Workspace.

Tính năng mới:

Vào tháng 7/2022, Google đã công bố các quy tắc ngăn chặn mất dữ liệu (DLP) cho Google Chat dưới dạng phiên bản beta mở. Trong vài tuần tới, tính năng này sẽ được phát hành công khai cho các phiên bản Google Workspace được chọn.

Các quy tắc bảo vệ dữ liệu dành cho Chat giúp quản trị viên và chuyên gia bảo mật xây dựng một khuôn khổ mạnh mẽ hơn đối với dữ liệu nhạy cảm để ngăn thông tin cá nhân hoặc thông tin độc quyền rơi vào tay người khác. Những rò rỉ này, dù là do ngẫu nhiên hay cố ý, đều là mối quan tâm hàng đầu đối với khách hàng.

Quản trị viên có thể áp dụng một cách chọn lọc các quy tắc bảo vệ dữ liệu đối với:

 • Tin nhắn trong cuộc trò chuyện nhóm, không gian hoặc tin nhắn trực tiếp

 • Tin nhắn giữa những người tham gia nội bộ hoặc bên ngoài

 • Tin nhắn văn bản hoặc tệp đính kèm

Khi các quy tắc DLP được áp dụng, các tin nhắn và tệp trong các cuộc trò chuyện có liên quan sẽ tự động được quét để tìm thông tin nhạy cảm. Quản trị viên có thể định cấu hình hành động được thực hiện để phản hồi dữ liệu nhạy cảm được phát hiện, chẳng hạn như: chặn gửi, cảnh báo trước khi gửi và ghi nhật ký để kiểm tra.

Trong Công cụ truy vấn bảo mật, Google đã thêm các thẻ bổ sung chứa nhiều thông tin hơn về sự cố, chẳng hạn như Chi tiết sự cố, chứa thông tin về tin nhắn, người gửi và quy tắc được kích hoạt cũng như Bản ghi trò chuyện, hiển thị các tin nhắn trước đó và các tin nhắn tiếp theo đối với tin được kích hoạt quy tắc, cung cấp bối cảnh chi tiết để truy vấn.

Thông tin bổ sung liên quan đến các sự kiện Trò chuyện

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:

  • Tính năng này sẽ TẮT theo mặc định và có thể được bật ở cấp miền, đơn vị tổ chức hoặc cấp nhóm. Quản trị viên có thể tạo quy tắc DLP trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên trong Bảo mật > Bảo vệ dữ liệu.

   • Lưu ý: quản trị viên có thể sửa đổi các quy tắc DLP hiện có cho Drive và Chrome để cũng áp dụng cho Chat.

  • Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật tính năng ngăn chặn mất dữ liệu trong Trò chuyện cho tổ chức.

  • Nếu quản trị viên chọn ghi nhật ký các sự kiện này, các sự kiện này có thể được truy cập trong Công cụ truy vấn bảo mật.

 • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 11/10//2022.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với Google Workspace Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Standard, Education Plus.

 • DLP cho Chat cũng khả dụng đối với người dùng Cloud Identity Premium được cấp phép cho các phiên bản Workspace bao gồm Google Chat và Kiểm tra & truy vấn. Truy cập Trung tâm trợ giúp để biết thêm thông tin.

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Frontline và Nonprofits cũng như G Suite Basic và Business cũ.

Nguồn: LVtech