Tổ chức các buổi thảo luận cộng tác với tích hợp bảng kỹ thuật số mới trong Google Meet

Tháng 10 12, 2020


Tóm tắt:

Với tích hợp Google Jamboard và Google Meet mới, giờ đây người dùng có thể tạo hoặc mở một Jam hiện có trong khi thực hiện cuộc gọi điện video Meet. Tích hợp bảng trắng kỹ thuật số này có nghĩa là người dùng có thể sử dụng Jamboard hầu như để tổ chức các phiên cộng tác với đồng nghiệp hoặc người học trong thời gian thực, ngay cả khi không thể ở cùng phòng.

Người dùng cũng sẽ có thể lưu, chia sẻ và tiếp tục bảng trắng bất kỳ lúc nào với Jamboard.

Lưu ý, người dùng chỉ có thể bắt đầu hoặc mở Jamboard trong cuộc gọi Meet nếu đã tham gia cuộc gọi trên máy tính. Người tham gia cuộc gọi điện video trên thiết bị di động hoặc máy tính bảng sẽ nhận được liên kết đến tập tin Jamboard và được chuyển hướng đến ứng dụng Jamboard.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định cho tất cả các miền đã bật Jamboard. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt Jamboard cho tổ chức.
  • Người dùng cuối: không có cài đặt dành cho người dùng cuối đối với tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách viết bảng trắng trong Meet.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai mở rộng (tối đa  15 ngày để hiển thị tính năng), bắt đầu từ 22/9/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech