Tổ chức các cuộc trò chuyện riêng biệt trong không gian Chat của Google với chuỗi phân luồng nội tuyến

Tháng 10 21, 2022


Thông báo này được đưa ra tại Google Cloud Next ‘22. Xem Next OnAir theo dõi buổi phát trực tiếp hoặc xem bản ghi phiên sau sự kiện. Truy cập Cloud Blog để tìm hiểu thêm về những cải tiến mới nhất của Google Workspace.

Tính năng mới:

Ngoài việc tăng số lượng thành viên có thể thêm vào không gian trong Google Chat từ 400 lên 8.000, giờ đây người dùng có thể trả lời trực tiếp bất kỳ tin nhắn nào trong không gian mới và một số không gian hiện có. Điều này tạo ra một chuỗi nội tuyến riêng biệt nơi các nhóm người nhỏ hơn có thể tiếp tục cuộc trò chuyện về một chủ đề cụ thể.

Người dùng có thể tìm và điều hướng đến các chuỗi đang theo dõi hoặc nơi người dùng được đề cập cụ thể với một bảng chuỗi mới ở phía bên phải của cuộc trò chuyện. Các chỉ báo trực quan, chẳng hạn như huy hiệu cho số lượng câu trả lời, lượt đề cập @ trực tiếp và khi tin nhắn bị xóa trong một chuỗi, sẽ giúp người dùng luôn cập nhật hoạt động mới nhất trong bất kỳ chuỗi nhất định nào.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Với phân luồng nội tuyến, người dùng có thể trả lời một tin nhắn cụ thể trong không gian. Điều này có thể hữu ích trong các tình huống như:

  • Trả lời câu hỏi bằng câu trả lời nội tuyến, đồng thời không làm gián đoạn không gian chính.

  • Bắt đầu một cuộc thảo luận về những chủ đề có thể không được mọi người quan tâm. Theo mặc định, trả lời nội nội tuyến sẽ thông báo cho người đăng ban đầu và những người đã được đề cập hoặc trả lời trong chuỗi. Những người dùng khác sẽ có khả năng đăng ký chuỗi bằng cách mở các câu trả lời nội dòng và chọn “Theo dõi”.

  • Trả lời một tin nhắn cũ hơn khi cuộc thảo luận chính đã chuyển sang một chủ đề khác

Hy vọng rằng bằng cách kết hợp luồng nội tuyến vào không gian, người dùng cũng sẽ dễ dàng và trực quan hơn khi quét không gian và biết điều gì đang diễn ra, đồng thời sẽ giúp giảm nhiễu cho nhiều người dùng, vì họ sẽ chỉ được thông báo khi trả lời các chủ đề mà họ đã tham gia hoặc chọn theo dõi.

Google cũng đang thực hiện các cải tiến để điều hướng không gian. Với bảng điều hướng chuỗi mới, người dùng có thể duyệt qua tất cả các chuỗi trong không gian và cũng có thể lọc chỉ các chuỗi đang theo dõi hoặc nơi người dùng được đề cập cụ thể.

Thông tin chi tiết:

Chức năng phân luồng nội tuyến sẽ phụ thuộc vào loại không gian đang sử dụng:

  • Phân luồng nội tuyến sẽ khả dụng trong các không gian hiện có, nơi có một luồng thư chưa đọc, trước đây được gọi là “không gian chưa đọc”.

  • Không gian hiện có với tin nhắn và câu trả lời được nhóm lại với nhau cho mọi người trong cửa sổ trò chuyện chính, trước đây được gọi là “không gian theo chuỗi” và giờ đây sẽ được gọi là “không gian được sắp xếp theo chủ đề cuộc trò chuyện”. Các không gian này sẽ không có luồng nội tuyến và không thể cấu hình lại.

Người dùng có thể xác định loại không gian đang ở bằng vị trí của hộp soạn tin. Không gian nội tuyến có một hộp soạn tin duy nhất ở cuối. Thay vào đó, không gian được sắp xếp theo chủ đề có nút + Chủ đề mới ở cuối không gian, và mỗi chủ đề này có hộp soạn tin riêng.

 

Một không gian với luồng nội tuyến

Một không gian được sắp xếp theo chủ đề cuộc trò chuyện

Bắt đầu với đợt triển khai này, các không gian mới được tạo sẽ có tính năng phân luồng nội tuyến theo mặc định. Cho đến đầu năm 2023, người dùng có thể thay đổi điều này thành không gian được sắp xếp theo chủ đề cuộc trò chuyện từ trình đơn tạo trong “Cài đặt nâng cao”. Một khi không gian được định cấu hình sẽ không thể thay đổi được.

Bắt đầu từ đầu năm 2023, tùy chọn tạo không gian được sắp xếp theo chủ đề cuộc trò chuyện sẽ bị xóa và chuỗi phân luồng nội tuyến sẽ là tiêu chuẩn cho tất cả các không gian mới. Không gian hiện có sẽ không bị ảnh hưởng. Google sẽ chia sẻ thêm thông tin trên khi triển khai.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 17/10/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản Google Workspace cũng như G Suite Basic và Business cũ.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech