Tổ chức công việc nhóm với Google Keep

Tháng 7 22, 2019


Google Keep là một trong những ứng dụng nổi bật trong bộ GSuite. Keep là công cụ rất đơn giản trong việc ghi chép và theo dõi công việc được liên kết với tài khoản G Suite. Với Google Keep, người dùng có thể theo dõi và tổ chức sắp xếp công việc trong nhóm, thậm chí là sắp xếp các buổi team building hoặc picnic cùng nhau.

Hãy trải nghiệm và chia sẻ với LVtech!

Thông tin tham khảo:

Google Keep, công cụ nhắc nhở công việc đúng lúc dù ở bất kể nơi đâu

Tạo checklist chia sẻ với Google Keep


Nguồn: LVtech