Tổ chức và tạo ứng dụng cho tên miền trực tiếp từ Admin console

Tháng 11 14, 2018


Với lần ra mắt này, Google giúp người dùng dễ dàng tạo và tìm thấy các ứng dụng Android cần thiết cho công việc.

Nhóm các ứng dụng nhóm trong Google Play được quản lý

Để giúp người dùng tìm thấy ứng dụng cần thiết, quản trị viên có thể nhóm các ứng dụng Android được đưa vào danh sách trắng vào "bộ sưu tập" mà người dùng sẽ thấy những ứng dụng trong Google Play được quản lý. Ví dụ: có thể tạo bộ sưu tập cho các ứng dụng thường dùng. Sau đó, có thể thay đổi thứ tự các bộ sưu tập đó xuất hiện, cũng như thứ tự các ứng dụng trong các bộ sưu tập đó.

Quản trị viên có thể thực hiện tất cả những điều này trong Admin console; lưu ý rằng tính năng này chỉ khả dụng cho khách hàng đã bật quản lý thiết bị di động nâng cao.

Tạo ứng dụng riêng tư nhanh chóng và dễ dàng trong Admin console

Google biết rằng việc tạo ứng dụng riêng tư trong Google Play Console có thể tốn thời gian và thường yêu cầu các bước không cần thiết. Để đơn giản hóa quy trình đó, Google hiện có thể xuất bản ứng dụng Android riêng tư trực tiếp từ Admin console.

Quản trị viên sẽ không cần phải tạo tài khoản Play Console, cung cấp thẻ tín dụng hoặc điền vào các trường không có liên quan; chỉ cần tải lên APK và cung cấp cho ứng dụng một tiêu đề. Sau đó, ứng dụng sẽ xuất hiện trong Play store được quản lý chỉ trong vài phút..

Lưu ý rằng tính năng này cũng chỉ khả dụng cho khách hàng đã bật quản lý thiết bị di động nâng cao.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech