Trả lời thông minh bằng tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và tiếng Bồ Đào Nha trong Google Chat

Tháng 9 16, 2022


Tính năng mới:

Vào năm 2018, Google đã ra mắt tính năng Trả lời thông minh trong Google Chat, một tính năng giúp tiết kiệm thời gian bằng cách đề xuất phản hồi nhanh cho tin nhắn dựa trên thói quen của người dùng.

Mặc dù những câu trả lời này ban đầu chỉ được cung cấp bằng tiếng Anh, giờ đây người dùng sẽ thấy các tùy chọn cho tiếng Tây Ban Nha, tiếng Pháp và tiếng Bồ Đào Nha. Khi đang nhập một câu trả lời, Trả lời thông minh sẽ tự động phát hiện ngôn ngữ và đưa ra câu trả lời cho phù hợp.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: Trả lời thông minh tự động phát hiện ngôn ngữ và được BẬT theo mặc định. Sau khi đã chọn Trả lời thông minh, người dùng có thể gửi ngay lập tức hoặc chỉnh sửa câu trả lời bắt đầu bằng văn bản. Người dùng có thể cập nhật tùy chọn Trả lời thông minh trong Google Chat hoặc tài khoản Gmail. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào Cài đặt > điều hướng đến "Trả lời thông minh". Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách tiết kiệm thời gian với các đề xuất trả lời thông minh.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng trên web.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản của Google Workspace cũng như G Suite Basic và Business cũ.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech