Trả lời tin nhắn nhanh chóng trong Google Chat

Tháng 5 18, 2023


Tính năng mới:

Năm ngoái, Google đã giúp người dùng dễ dàng truy cập các biểu tượng cảm xúc được sử dụng nhiều nhất trong Google Chat. Dựa trên điều này, Google sẽ thêm các phản ứng nhanh trong Chat, hiển thị các biểu tượng cảm xúc được sử dụng thường xuyên nhất của người dùng khi di chuột qua một tin nhắn. Người dùng cũng sẽ thấy các tùy chọn để mở bộ chọn biểu tượng cảm xúc đầy đủ, trả lời trong chuỗi, trích dẫn khi trả lời, v.v.

Quick reactions on Web upon hover on a message

Phản ứng nhanh trên web khi di chuột trên một tin nhắn