Trải nghiệm đơn giản hóa dành cho người dùng Workspace để thêm phương thức Xác minh 2 bước (2SV)

Tháng 5 07, 2024


Tính năng mới:

Google đang đơn giản hóa cách người dùng bật Xác minh 2 bước (2SV), điều này sẽ hợp lý hóa quy trình và giúp quản trị viên thực thi chính sách 2SV trong tổ chức dễ dàng hơn.

 

Dưới đây là một số thay đổi quan trọng với sự thay đổi này:

 • Người dùng có thể thêm “phương pháp bước thứ hai” (chẳng hạn như Google Authenticator hoặc khóa bảo mật phần cứng) trước khi bật 2SV. Điều này đặc biệt hữu ích cho các tổ chức sử dụng Google Authenticator (hoặc các ứng dụng sử dụng mật khẩu một lần (TOTP) dựa trên thời gian tương đương khác). Trước đây, người dùng phải kích hoạt 2SV bằng số điện thoại thì mới có thể thêm Authenticator.

 • Người dùng có khóa bảo mật phần cứng sẽ có hai tùy chọn để thêm chúng vào tài khoản của mình trên trang “Mật khẩu và khóa bảo mật”:

  • 'Sử dụng khóa bảo mật': thao tác này sẽ đăng ký thông tin xác thực FIDO1 trên khóa bảo mật ngay cả khi bản thân khóa đó có khả năng FIDO2.

  • Tạo mật mã và làm theo hướng dẫn để “sử dụng thiết bị khác”: việc này sẽ đăng ký thông tin xác thực FIDO2 trên khóa bảo mật và sẽ yêu cầu người dùng sử dụng mã PIN của khóa để xác minh cục bộ (điều này sẽ tạo mật mã trên khóa bảo mật).

  • Lưu ý: người dùng sẽ tiếp tục được yêu cầu nhập mật khẩu cùng với mã xác thực nếu chính sách quản trị viên về “Cho phép người dùng bỏ qua mật khẩu khi đăng nhập bằng cách sử dụng mã xác thực” vẫn bị TẮT (đây là cấu hình mặc định).

 • Nếu người dùng 2SV đã đăng ký TẮT 2SV khỏi cài đặt tài khoản thì các bước thứ hai đã đăng ký (chẳng hạn như mã dự phòng, Google Authenticator hoặc điện thoại yếu tố thứ hai) sẽ không tự động bị xóa khỏi tài khoản. Trước khi có thay đổi này, tất cả các yếu tố thứ hai sẽ bị xóa khi người dùng tắt 2SV. Lưu ý: Khi quản trị viên tắt 2SV cho người dùng từ Bảng điều khiển dành cho quản trị viên hoặc thông qua Admin SDK, các yếu tố thứ hai sẽ bị xóa như trước để đảm bảo quy trình làm việc ban đầu của người dùng không bị ảnh hưởng

 

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1–3 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 6//5/2024.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng cho tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân

Nguồn: LVtech