Trang tính kết nối hiện đã được phát hành công khai, thay thế trình kết nối dữ liệu Trang tính

Tháng 7 04, 2020


Tóm tắt:

Hiện trang tính kết nối đã được phát hành công khai đối với khách hàng G Suite EnterpriseEnterprise for Education. Trang tính kết nối giúp người dùng phân tích dữ liệu BigQuery trong Google Sheets. Tính năng này trước đây khả dụng phiên bản beta. Trang tính kết nối sẽ thay thế trình kết nối dữ liệu Trang tính, một cách hạn chế hơn để kết nối Trang tính với BigQuery.

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng để phân tích petabyte dữ liệu với Google Sheets trong bài đăng trên Blog.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Trang tính kết nối sẽ kết nối Google Sheets với BigQuery, do đó người dùng có thể phân tích các bộ dữ liệu BigQuery lớn bằng các công cụ và thao tác trang tính quen thuộc. Điều này có nghĩa là người dùng không cần phải biết SQL và có thể tạo ra những thao trang tính cơ bản như công thức, biểu đồ và bảng tổng hợp.

Điều này giúp dễ dàng hơn cho nhiều thành viên trong tổ chức cộng tác và nắm bắt tốt thông tin chi tiết từ dữ liệu. Cụ thể, có thể giúp các chuyên gia làm việc với dữ liệu mà không cần dựa vào các nhà phân tích, những người có thể ít quen thuộc với bối cảnh của dữ liệu hoặc bị quá tải với một loạt các yêu cầu dữ liệu.

Trang tính kết nối bao gồm tất cả các tính năng của trình kết nối dữ liệu trước đây với các cải tiến bổ sung. Các cải tiến bao gồm tính năng phân tích và trực quan hóa dữ liệu trong Trang tính mà không cần trích xuất dữ liệu trước, có thể xem bản xem trước của dữ liệu qua Trang tính và lên lịch làm mới dữ liệu để tránh phân tích dữ liệu cũ.

Tìm hiểu thêm về cách có thể phân tích petabyte dữ liệu với Google Sheets trên Cloud Blog.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không yêu cầu hành động, Trang tính kết nối sẽ được BẬT theo mặc định. Để sử dụng, quản trị viên phải thiết lập BigQuery cho tổ chức và người dùng phải có quyền truy cập vào các bảng hoặc dạng xem trong BigQuery. Sử dụng Trung tâm trợ để tìm hiểu thêm về cách thiết lập Trang tính được kết nối.
  • Người dùng cuối: Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định. Để sử dụng, phải có quyền truy cập vào các bảng hoặc xem trong BigQuery. Sử dụng Trung tâm trợ để tìm hiểu thêm về Trang tính kết nối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có khả năng hơn 15 ngày đới với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 30/6/2020. Hy vọng việc triển khai sẽ hoàn thành trong vòng một tháng.

Phiên bản phát hành:

* Tính khả dụng trong các gói là khác nhau và dựa trên các dịch vụ đã đăng ký.

Nguồn: LVtech