Trang tổng quan về hoạt động của Google Docs

Tháng 6 15, 2018


Google đang trình làng các tính năng mới để cung cấp thông tin chi tiết hơn và giúp người dùng cộng tác thông qua Trang tổng quan về hoạt động trong Google Docs, Sheets và Slides. Điều này sẽ giúp dữ liệu trong Trang tổng quan về hoạt động:

  • Xử lý tốt hơn: người dùng có thể nhanh chóng gửi email tập tin cho cộng tác viên.
  • Hữu dụng hơn: người dùng có thể xem các mẫu bản đồ hiển thị theo thời gian.

Gửi email cho cộng tác viên thông qua Trang tổng quan về hoạt động

Chỉ với vài cú nhấp chuột, người dùng có thể chọn người nhận, tùy chỉnh và gửi email nhắc nhở có liên kết tới tập tin. Người dùng có thể:

  • Chọn người để gửi email: có các phím tắt cho cộng tác viên đã xem hoặc chưa xem tập tin hoặc có thể chọn người nhận theo cách thủ công (xem ví dụ bên dưới).
  • Tùy chỉnh email: người dùng có thể viết email cho người nhận đã chọn.
  • Gửi email.

Xem các mẫu biểu đồ hiển thị theo thời gian

Yêu cầu phổ biến từ người dùng là có thông tin chi tiết hơn về các mẫu biểu đồ liên quan đến việc xem dữ liệu trên tập tin. Vì vậy, Google đang thêm biểu đồ cho biết có bao nhiêu người xem đã truy cập tập tin theo thời gian. Người dùng có thể điều chỉnh phạm vi ngày và di chuyển chuột qua các điểm dữ liệu cụ thể để biết thêm chi tiết.

Để tìm hiểu thêm về thông tin dữ liệu trong trang tổng quan hoạt động, vui lòng xem bài viết này.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Tính năng này đã khả dụng với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ sẽ khả dụng sau 2 tuần so với Bản phát hành nhanh.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với các phiên bản G Suite Business, Enterprise, Education, và Nonprofit

Thời gian triển khai:

Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech