Tránh xung đột phiên bản khi chỉnh sửa tập tin Microsoft Office trong Drive

Tháng 8 06, 2018


Google đang thêm một tính năng mới vào Google Drive cho phép người dùng xem khi nào người khác đang chỉnh sửa tập tin trong Microsoft Office. Điều này sẽ giúp cộng tác tốt hơn và tránh xung đột phiên bản. Tính năng này sử dụng giải pháp đồng bộ của Drive File Stream. Hãy sử dụng Drive File Stream để trải nghiệm tính năng này.

Tránh xung đột phiên bản

Khi mở tài liệu Microsoft Word, Powerpoint hoặc Excel trong Drive, Google sẽ kiểm tra xem có ai khác hiện đang chỉnh sửa tài liệu hay không. Sau đó, Google sẽ thông báo cho người dùng biết liệu có an toàn để chỉnh sửa hay phải chờ đợi. Drive có thể cho biết:

  • An toàn để chỉnh sửa: không có ai khác đang chỉnh sửa.
  • Đợi chỉnh sửa: những người khác đang chỉnh sửa, do đó nếu chỉnh sửa sẽ tạo nhiều phiên bản xung đột.
  • Phiên bản mới đã được tạo: một người chỉnh sửa khác đã lưu phiên bản mới hơn của tập tin.
  • Phiên bản mới được tạo (xung đột): trong khi người dùng đang chỉnh sửa tập tin, một người khác cũng đã chỉnh sửa nó. Nhấp vào các phiên bản so sánh để tạo một phiên bản duy nhất.

Xem khi nào an toàn để chỉnh sửa tập tin

Nếu xung đột xảy ra, hãy so sánh và giải quyết

Nếu xung đột phiên bản xảy ra, Drive sẽ hiển thị hai phiên bản tài liệu và các thay đổi. Tính năng độc đáo này sẽ giúp người dùng nhanh chóng hợp nhất nhiều phiên bản thành một tài liệu duy nhất.

So sánh các phiên bản xung đột để cập nhật tài liệu

Google tin rằng tính năng này sẽ loại bỏ "sự xung đột trong tài liệu" và giảm bớt những rắc rối cũng như văn bản trùng lặp tiềm năng khi xảy ra xung đột. Google cũng hy vọng điều này giúp cộng tác dễ dàng hơn trên nhiều loại tập tin hơn trong Drive.

Sử dụng Drive File Stream để trải nghiệm tính năng này

Tính năng này là một phần của Drive File Stream. Drive File Stream, giải pháp đồng bộ hóa tập tin trên đám mây tốt nhất cho hầu hết các tổ chức G Suite, cho phép người dùng truyền trực tuyến tập tin Drive trực tiếp từ Cloud, trong đó:

  • Giúp tập tin Drive khả dụng để truy cập ngoại tuyến.
  • Giải phóng không gian đĩa và băng thông mạng.
  • Giảm thiểu số lượng dữ liệu công ty được lưu trữ trên ổ cứng của người dùng.
  • Bật các tính năng mới như cảnh báo xung đột phiên bản cho tập tin Microsoft.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang triển khai dần (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech