Trình bày từ Google Docs, Sheets, Slides trực tiếp đến Google Meet

Tháng 5 22, 2021


Tính năng mới:

Là một phần trong sứ mệnh thay đổi cách làm việc trong tương lai, hôm nay Google đã công bố smart canvas - một trải nghiệm sản phẩm mới sẽ giúp mọi người dễ dàng kết nối, tập trung thời gian và sự chú ý cũng như biến ý tưởng thành hành động.

Trong những tháng tới, Google sẽ công bố các tính năng mới giúp cộng tác trở thành trải nghiệm linh hoạt, tương tác và thông minh hơn. Đặc biệt để tăng tính linh hoạt khi cộng tác, giờ đây người dùng có thể trình bày trực tiếp nội dung từ Google Docs, Sheets, Slides đối với một cuộc gọi Google Meet đang hoạt động.

Do đó, người dùng có thể trình bày với ít lần nhấp hơn và khi trình bày, có thể nhìn thấy người xem và nội dung cùng lúc trong thẻ Meet.

Ảnh hưởng: 

Người dùng cuối.

Tạo sao quan trọng:

Hy vọng tính năng này giúp cộng tác dễ dàng hơn bằng cách nhóm lại với nhau ở những nơi đang làm việc, loại bỏ nhu cầu chuyển đổi giữa các ứng dụng. Bằng cách giúp cuộc trò chuyện đi đúng hướng, mọi người có thể dễ dàng kéo nội dung vào cuộc trò chuyện, chia sẻ ý tưởng và giải quyết vấn đề cùng nhau.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 18/05/2021.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 07/06/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business.

  • Khả dụng đối với người dùng có Tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech