Trình đơn điều hướng mới trong Admin console

Tháng 2 28, 2018


Google đang trình làng một trình đơn điều hướng mới, điều này sẽ hỗ trợ quản trị viên xem, tìm và trực tiếp điều hướng đến thông tin và cài đặt trong Admin console dễ dàng hơn. Sự thay đổi này tạo một số thuận lợi, bao gồm:

Dễ dàng xem lướt qua các tùy chọn hợp lý hơn.

Google đã nhóm các tùy chọn trình đơn dựa trên cách quản trị viên sử dụng để tạo ra một trình đơn đa lớp hợp lý. Điều này giúp cho trình đơn trông gọn hơn và có thể xem lướt qua được nhiều hơn, khi đó quản trị viên có thể tìm được nhanh chóng hơn.

Quản trị viên có thể tìm kiếm nhanh chóng hơn.

Quản trị viên có thể di chuột qua và nhấp vào trình đơn để xem trực tiếp các trang muốn xem - vì vậy sẽ tiết kiệm thời gian hơn, thời gian dành cho công việc sẽ nhiều hơn là tìm kiếm.

Trình đơn tinh gọn, loại bỏ sự bối rối cho các quản trị viên được ủy quyền.

Quản trị viên được ủy quyền giờ đây chỉ nhìn thấy các mục được quyền truy cập với cấp độ đặc quyền quản trị viên của họ. Điều này giúp cho trình đơn (của các quản trị viên được ủy quyền) được sắp xếp hợp lý và vì vậy sử dụng khá đơn giản.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh, Bản phát hành theo định kỳ

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech