Trình khắc phục quyền truy cập theo ngữ cảnh cung cấp thêm ngữ cảnh đối với từ chối truy cập

Tháng 6 08, 2022


Tính năng mới:

Quản trị viên sử dụng Quyền truy cập theo ngữ cảnh hiện có thể cung cấp thêm thông tin cho người dùng cuối khi quyền truy cập của họ bị chặn bằng cách sử dụng tính năng khắc phục đối với người dùng. Tính năng này sẽ giúp người dùng cuối nhanh chóng hiểu được những bước họ cần thực hiện để truy cập lại Google Workspace.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

quyền truy cập theo ngữ cảnh cho phép quản trị viên chỉ định các chính sách kiểm soát truy cập chi tiết cho ứng dụng dựa trên các thuộc tính như danh tính người dùng, vị trí, trạng thái bảo mật của thiết bị, địa chỉ IP, v.v. Khi người dùng hoặc thiết bị không đáp ứng yêu cầu, họ sẽ không thể truy cập các ứng dụng tương ứng.

Hiện tại, hành động duy nhất đối với người dùng cuối là liên hệ với quản trị viên để được hỗ trợ thêm, điều này gây ra sự chậm trễ, gián đoạn và các cuộc gọi hỗ trợ không cần thiết. Việc khắc phục người dùng cuối sẽ cho phép quản trị viên cung cấp cho người dùng thông tin chi tiết về lý do quyền truy cập bị từ chối và những bước cần thực hiện để khôi phục quyền truy cập.

Hơn nữa, sau khi quản trị viên bật khắc phục, một thông báo sẽ được hiển thị trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên cho biết liệu đã bật khắc phục hay chưa. Mỗi hành động khắc phục tương ứng với một thuộc tính khiến quyền truy cập bị từ chối. Truy cập Trung tâm trợ giúp để biết danh sách các hành động khắc phục có thể được hiển thị cho người dùng cuối.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: quản trị viên có thể áp dụng thông báo khắc phục mới trong phần Quyền truy cập nhận biết ngữ cảnh của giao diện người dùng quản trị bằng cách điều hướng đến Bảo mật > Truy cập nhận biết ngữ cảnh > Tin nhắn người dùng. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách cho phép người dùng bỏ chặn ứng dụng bằng thông báo khắc phục trong Quyền truy cập theo ngữ cảnh.

  • Người dùng cuối: người dùng cuối sẽ thấy thông báo sau nếu họ cố gắng truy cập ứng dụng Google Workspace khi không được cấp phép truy cập.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 6/6/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng của Google Workspace Enterprise Plus, Education Plus và Cloud Identity Premium.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Education Basic Fundamentals, Frontline và Nonprofits, cũng như G Suite Basic và Business.

Nguồn: LVtech