Trình kiểm tra quyền truy cập cho Slides khi chia sẻ với người dùng mới

Tháng 10 27, 2020


Tóm tắt:

Trình kiểm tra quyền truy cập trong Google Slide đảm bảo người xem và người trình bày có thể phát video và tập tin âm thanh. Bằng cách tự động cung cấp các đề xuất truy cập cho nội dung được nhúng, người dùng có thể tạo, trình bày và sử dụng mà không cần điều chỉnh quyền theo cách thủ công và có thể tin tưởng rằng tất cả người dùng sẽ có trải nghiệm trình bày liền mạch.

Vừa rồi, Google đã thông báo rằng trình kiểm tra quyền truy cập sẽ kiểm tra quyền khi chèn các tập tin âm thanh và video được lưu trữ trên Drive vào Google Slides. Với lần ra mắt này, Google cũng sẽ thực hiện kiểm tra quyền truy cập đối với nội dung âm thanh và video đã được nhúng sau khi người dùng chia sẻ bản trình bày với người dùng hoặc nhóm khác. Cụ thể, khi đóng hộp thoại chia sẻ, trình kiểm tra truy cập sẽ chạy và có thể đề xuất thay đổi quyền cho nhiều tập tin video và âm thanh trên Drive trong bản trình bày.

Chức năng bổ sung này sẽ giúp đảm bảo tất cả người xem và người chỉnh sửa bản trình bày sẽ có được trải nghiệm nhất quán. Xem thông báo để biết thêm thông tin về trình kiểm tra quyền truy cập trong Google Slides.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8/10/2020.
  • Bản phát hành theo định kỳ: Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 4/11/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả khách hàng của Google Workspace và người dùng có tài khoản cá nhân.

Nguồn: LVtech