Truy cập vào một lớp học bằng cách sử dụng tùy chọn mới trong Google Classroom

Tháng 6 08, 2023


Tính năng mới:

Trước đây, người quản lý và nhân viên hỗ trợ khác phải được thêm cùng làm người dạy cố định trong Google Classroom nếu muốn hỗ trợ người dạy, quản lý người dạy thay hoặc kiểm tra tiến độ của người học.

Bắt đầu từ hôm nay, Google sẽ giới thiệu khả năng truy cập Classroom, cho phép người dùng được phép tạm thời truy cập các lớp học để hỗ trợ người dạy, đăng thông báo, xem hồ sơ người học, v.v. mà không được chỉ định cùng làm người dạy.

Visit a class using new option in Google Classroom

 

Tại sao quan trọng:

Người quản lý và nhân viên hỗ trợ giờ đây có thể tạm thời truy cập các lớp học và tránh các thông báo không cần thiết cũng như sự lộn xộn trên trang chủ.

Thông tin chi tiết:

Hiệu trưởng, trưởng phòng, cố vấn trường học, lãnh đạo chương trình giảng dạy, trợ lý hành chính, hướng dẫn, cố vấn và quản trị viên CNTT là những người quản lý giáo dục và nhân viên hỗ trợ sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ tính năng này. Tuy nhiên, Quản trị viên cấp cao có thể tùy ý lựa chọn ai có quyền truy cập vào tính năng này và truy cập vào các lớp học nào.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:

  • Tính năng này sẽ bị TẮT theo mặc định để đảm bảo Quản trị viên cấp cao có thể chỉ định cá nhân hoặc nhóm trong tổ chức có quyền truy cập vào tính năng này. Để chỉ định người dùng có quyền truy cập lớp học tạm thời trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên:

   • Tạo vai trò quản trị viên tùy chỉnh mới trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên với đặc quyền “Quản lý lớp học”

    • Trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, đi tới trình đơn > Tài khoản > Vai trò quản trị viên > Tạo vai trò mới.

    • Thêm tên và mô tả cho vai trò mới.

    • Từ danh sách Tên đặc quyền, chọn đặc quyền sau: Lớp học > Quản lý lớp học. Nếu muốn, các đặc quyền khác có thể được chọn.

    • Chỉ định vai trò quản trị viên tùy chỉnh mới cho người dùng hoặc nhóm bảo mật được chọn.

    • Để giới hạn quyền truy cập vào các lớp cụ thể, hãy xác định vai trò của người dùng đối với (các) đơn vị tổ chức.

   • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách chỉ định người dùng có quyền truy cập lớp học tạm thời.

 • Người dùng cuối:

  • Khi quản trị viên bật đặc quyền Quản lý lớp học, người dùng có thể tìm kiếm các lớp học từ trang chủ .

  • Khi chọn một lớp để truy cập,  người dùng sẽ được nhắc thông báo cho người dạy lý do truy cập.

Thời gian triển khai:

Bảng điều khiển dành cho quản trị viên:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 6/6/2023.

Google Classroom: 

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 12/6/2023.

Nguồn: LVtech