Tự động cung cấp bốn ứng dụng bổ sung cho người dùng

Tháng 3 09, 2018


Khi bật tự động cấp phép cho ứng dụng bên thứ ba, bất kỳ người dùng nào đã được tạo, sửa đổi hoặc xóa trong G Suite cũng được tự động thêm, chỉnh sửa hoặc xóa trong ứng dụng của bên thứ ba. Tính năng này rất phổ biến đối với các quản trị viên vì loại bỏ được chi phí quản lý người dùng trên nhiều ứng dụng SaaS của bên thứ ba.

Sau khi tiếp nhận phản hồi tích cực từ quản trị viên, Google đang thêm hỗ trợ tự động cấp phép cho bốn ứng dụng mới:

  • Kudos
  • 15Five
  • Rollbar
  • Honey

Khách hàng sử dụng G Suite Education, G Suite Business và G Suite Enterprise có thể cho phép người dùng tự động cung cấp trong tất cả các ứng dụng được hỗ trợ. Khách hàng trên G Suite Basic, G Suite Government và G Suite Nonprofit có thể định cấu hình tự động cấp phép cho tối đa ba ứng dụng từ danh sách được hỗ trợ.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Đã khả dụng với Bản phát hành nhanh, riêng Bản phát hành theo định kỳ:

  • Các khách hàng G Suite Education, Business, và Enterprise có thể bật tự động cấp phép cho tất cả các ứng dụng được hỗ trợ.
  • Các khách hàng G Suite Basic, Government, và Nonprofit có thể bật tự động cấp phép cho tối đa ba ứng dụng.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech