Tự động hóa việc giới thiệu tài khoản không được quản lý với API Lời mời Người dùng bản beta

Tháng 3 25, 2021


Tóm tắt:

Google đang thêm API lời mời người dùng vào API Cloud Identity. API mới này cho phép quản trị viên xác định và quản lý các tài khoản không được quản lý.

Tài khoản không được quản lý là người dùng có tài khoản Google thông thường dùng chung địa chỉ email của tổ chức. API sẽ cho phép quản lý các tài khoản này trên quy mô lớn và tự động gửi lời mời đến những người dùng này để chuyển tài khoản của họ sang trạng thái được quản lý.

API lời mời người dùng ban đầu khả dụng dưới dạng bản beta mở, có nghĩa là có thể sử dụng mà không cần đăng ký vào một chương trình beta cụ thể. Xem tài liệu để tìm hiểu thêm về cách sử dụng API.

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Tài khoản không được quản lý xảy ra khi người dùng đăng ký tài khoản Google cá nhân bằng địa chỉ email khớp với miền. Các tài khoản này thường tồn tại bởi vì trước đó người dùng đã đăng ký Tài khoản Google cá nhân bằng địa chỉ email doanh nghiệp hoặc giáo dục.

Nếu sau đó tổ chức đăng ký Google Workspace hoặc Cloud Identity và cố gắng cung cấp tài khoản được quản lý có cùng địa chỉ email chính, thì xung đột này cần được giải quyết.

Trước đây, quản trị viên chỉ có thể quản lý các tài khoản hiện có thông qua Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. API lời mời người dùng cung cấp một tùy chọn khác có thể giúp tự động hóa việc giải quyết các xung đột này và có thể giúp quản lý các xung đột này trên quy mô lớn dễ dàng hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng phiên bản beta.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace, khách hàng G Suite Basic và Business cũng như khách hàng Cloud Identity.

Nguồn: LVtech